×

Online pedagoška akademija 2021/2022

Online predavanje

Aktualnost Waldorfske pedagogije kao odgovora na razvojne potrebe djece u suvremenom svijetu

Koje je mjesto waldorfske pedagogije u okviru humanističko-razvojnih koncepcija ranog i predškolskog odgoja, koje su njene osnovne značajke, ključne ideje i osnovne vrijednosti, saznat ćete u ovom predavanju
Online pedagoška akademija 2021/2022

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo registriranim korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko se želite registrirati - kliknite pošalji upit. Ako ste već registrirani - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

U uvodu u temu o alternativnim pedagogijama tematizirat će se mjesto waldorfske pedagogije u okviru humanističko-razvojnih koncepcija ranog i predškolskog odgoja. Autorica će obrazložiti zašto je u postmoderni neutemeljeno waldorfsku (kao i Montesori) pedagogiju svrstavati u alternativne pedagogije.

S obzirom da je pluralizam pedagogija (pristupa, koncepcija) zaživio u praksi ranog i predškolskog odgoja i da se u brojnim vrtićima prakticira jedan, dva ili više pedagoških aranžmana nameće se niz pitanja: koju sliku djeteta promoviraju određene koncepcije, kojim načelima za uređenje prostora i organizaciju vremena se rukovode, kako argumentiraju ciljeve i zadatke odnosno izbor sadržaja učenja relevantnih za dječji razvoj, na koju teoriju učenja se oslanjaju i ne manje važno, koje kriterije kvalitete prate i evaluiraju.

Iako „službenu“ i „alternativne“ pedagogije povezuje metateorijska razina: orijentacija na razvoj i razvojne potrebe djeteta i suvremeno shvaćanje djeteta kao subjekta vlastitog razvoja, te pedagogije se u brojnim pitanjima međusobno razlikuju i potrebno je osigurati njihov autentični razvoj, počevši od materijalno-tehničkih uvjeta, obrazovanja i trajnog usavršavanja odgajatelja do praćenja i vrednovanja procesa i ishoda.

U drugom, glavnom dijelu, izlaganja, centralna pitanja su:

  • U čemu je tajna aktualnosti waldorfske pedagogije danas? U javnim obrazovnim raspravama sve češže se priznaje kvaliteta waldorfskih ustanova i potiče njihovo osnivanje širom svijeta. Otuda i interes za temeljne teorijske postavke i praksu waldorfskih ustanova.
  • Što je to što waldorfsku pedagogiju čini vitalnom i prilagodljivom na svim kontinentima i u vrlo rzličitim kulturama?
  • Što su ključne ideje ovog pedagoškog pristupa i kako pomaže djeci pronaći svoj vlastiti put i razviti individualitet?
  • Koje su osnovne vrijednosti na kojima više od sto godina gradi svoj identitet?
  • Kako iz razvoja djeteta izvodi „vrtić po mjeri djeteta“, kojim vrijednosnim orijentacijama i kriterijima prosudbe se rukovodi u oblikovanju okoline koja je u skladu sa razvojnim potrebama djeteta?

I najvažnije: Značenje osobnosti, pedagoške autonomije i angažiranosti odgojitelja!

 

Online pedagoška akademija 2021/2022

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo registriranim korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko se želite registrirati - kliknite pošalji upit. Ako ste već registrirani - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!