×

Online pedagoška akademija 2021/2022

Predavači

prof. dr. sc. Višnja Rajić

Predaje na Učiteljskom fakultetu, certificirani Montessori pedagog, stručnjakinja Vijeća Europe i trenerica za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Višnja Rajić
Višnja Rajić

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Na Učiteljskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu diplomirala na studiju razredne nastave s pojačanim predmetom Engleski jezik, završila poslijediplomski specijalistički studij Suvremena osnovna škola i doktorski studij Rani odgoj i obvezno obrazovanje pri Učiteljskom fakultetu (disertacija: Elementi unutarnje reforme primarnog obrazovanja implementacijom didaktičko-pedagoških vidova reformskih pedagogija).

Od 2006. radi na Učiteljskom fakultetu predavajući kolegije Teorije nastave i obrazovanja, Nastavni kurikulum, Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju, Cjeloživotno obrazovanje, Montessori pedagogija, Alternativne škole, Obrazovanje za demokratsko građanstvo, Kvalitativna istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju.

Stručnjakinja je Vijeća Europe iz područja prevencije nasilja, obrazovanja za demokratsko građanstvo te ocjenjivanje transferzalnih znanja, vještina i stavova za demokraciju. Trenerica trenera Pestalozzi programa Vijeća Europe. Trenerica je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za edukacije u području obrazovanja odraslih.

Koordinatorica je za CEEP US mrežu PA CE – Pedagogy and Andragogy in Central Europe; članica upravnog vijeća međunarodne udruge Change to learn – Learn to change (Strasbourg). Od 2018. glavna je urednica časopisa Andragoški glasnik. Od 2015. do 2019. predsjednica je Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, a od 2018. prodekanica za nastavu i studente.

U znanstvenom radu bavi se reformskim i progresivnim pedagogijama, razvojem školskog i pedagoškog pluralizma, te je od 2016. certificirani Montessori pedagog. Znanstveni interes pokazuje i za područje dokimologije, demokratskog odgoja i obrazovanja te obrazovanja odraslih. Od 2017. Godine voditeljica je znanstvenog projekta Učiteljskog fakulteta: Implementacija Montessori pedagogije u obrazovanje učitelja.

Predavači