×

Jedinstvena i neizostavna uloga pedagoga u predškolskoj ustanovi

Pedagog zajedno s ravnateljem, stručnim timom, odgojiteljima i svim drugim djelatnicima ustanove suodgovoran je za kvalitetu vrtićkih procesa i sliku o ustanovi u profesionalnoj mreži i u društvu.
Anita Malašić
Anita Malašić
Foto: MliječniZub

U odnosu na druge stručne profile, pedagog u predškolskoj ustanovi ima najšire područje djelovanja te je inicijalno obrazovan za širi spektar kompetencija i znanja koje mu pomažu u razumijevanju širine prakse, dijagnosticiranja stanja, razvijanja profesionalnog učenja i oblika internog stručnog usavršavanja u ustanovi.

Više o ulozi i važnosti pedagoga u predškolskoj ustanovi govori pedagoginja i odgojiteljica Anita Malašić u novom predavanju "Pedagog - etnograf i sukonstruktor kvalitete prakse i kurikuluma vrtića". U suradnji s odgojiteljima i sa svojim stručnim timom tj. ravnateljem prilagođava situaciju i svoje djelovanje te planira različite oblike internog stručnog usavršavanja koji razvijaju praksu i na koju imaju stvarni utjecaj.

Pedagog prije svega dokumentira „puls“ aktivnosti i način odvijanja odgojno obrazovnog procesa, a položaj i razina profesionalne autonomije te razvoj potencijala pedagoga u organizaciji ovisi o:

  • razvijenosti ustanove i stupnju njene suvremenosti
  • ravnateljevom stilu vođenja ustanove i percepciji pedagogove uloge
  • poznavanju, uvažavanju i poštivanju područja djelovanja pedagoga među drugim stručnim profilima
  • pedagogovim znanjima i iskustvima
  • pedagogovom stilu rada i odnosu s odgojiteljima

Suradnja roditelja i pedagoga

Kada se vodi briga o tome kako roditelji grade sliku o vrtiću i koliko dobro čitaju kontekst onda je najlakše tu sliku dobiti tako da se koncipiraju pitanja u sklopu godišnje evaluacije, odnosno upitnika za roditelje. Roditelji na intuitivnoj i iskustvenoj razini, iako to ne verbaliziraju, prepoznaju kurikulum vrtića i znaju iščitati kvalitetu u njenim različitim područjima.

Načela u radu pedagoga su: holističnost, kontekstualiziranost, kontinuitet, fleksibilnost i refleksivnost.

Uz odgojitelje, pedagogova uloga u odnosu na roditelje jest građenje odnosa i suradnje s njima u različitim oblicima i različitom intenzitetu, sukladno roditeljskim mogućnostima i interesu.

Kroz primjere iz prakse prestavljene su i aktivnosti u koje su bili uključeni roditelji, poput izložbe, interaktivnih panoa, radnih i humanitarnih akcija… Svaki vrtić i njegov pedagog imaju mrežu suradnika iz šire zajednice s kojima organiziraju obogaćivanje vrtićkih programa dodatnim raznovrsnim aktivnostima.

Svaki pedagog trebao bi posjedovati i mapu profesionalnog razvoja koja pruža kontekstualizirani uvid u razvoj profesionalnog identiteta. U predavanju saznajte na koja sve pitanja treba odgovarati navedena mapa i smjernice za izradu iste.

Navedeno predavanje dio je 3. modula „Dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa“ koje sadrži još mnogo edukativnih sadržaja. Ako još uvijek niste polaznik MliječniZub Online pedagoške akademije, javite nam se za više informacija na info@mlijecnizub.hr.

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje