×

Koje su ključne kvalitete kompetentnog odgojitelja 21. stoljeća?

Petra Gotal, odgojiteljica mentorica u Dječjem vrtiću Lojtrica, na osnovu svog bogatog iskustva u radu s djecom rane i predškolske dobi, piše o tome koje kvalitete i kompetencije danas trebaju imati dobri odgojitelji
Odgojitelj
Odgojitelj
Foto: Depositphotos

Posao odgojitelja danas zahtjevniji je nego ikada prije. Uslijed dinamičnih promjena globalizacije život djeteta u obitelji, ali i instituciji (vrtićima) nalazi se pred brojnim izazovima. Posao i obaveze roditelja nerijetko su razlog tome što dijete sve manje vremena provodi s obitelji, a sve više u vrtiću. Samim time povećava se odgovornost odgojitelja, čija uloga se neprestano mijenja i prilagođava individualnim potrebama djece i njihovih obitelji. Period ranog i predškolskog odgoja optimalan je za cjelokupan razvoja djeteta i kao takav čini temelj za nadogradnju socio-emocionalnih, kognitivnih, tjelesnih i govorno-jezičnih vještina.

Kompleksnost te uloge često nadilazi granice realnosti, i zato je važno osvijestiti tko su zapravo odgojitelji, koje kvalitete i kompetencije posjeduju i na koji način ih primjenjuju u radu s djecom, roditeljima i drugim odgojiteljima.

Razmatrajući karakteristike dobrog odgojitelja, možemo analizirati aspekte njihovih praktičnih vještina, koje s jedne strane uključuju profesionalnu, a s druge emocionalnu komponentu. Svi odgojitelji tijekom formalnog obrazovanja stječu stručna teorijska znanja o djetetovom razvoju i učenju, no jednaku važnost pritom ima i emocionalna inteligencija. Samosvijest, motivacija, samokontrola, empatija i prilagodljivost u odnosima, samo su neke od karakteristika koje treba imati kompetentan odgojitelj.

Odgojitelj – pozitivan model djeciU svome radu odgojitelji trebaju biti fleksibilni i otvoreni za najrazličitija iskustva i situacije s djecom, podržavati ih u mentalnom, društvenom i fizičkom razvoju. Promatranjem i dokumentiranjem njihovog procesa učenja i razvoja, donose zaključke o kreiranju poticajnog materijalnog i socijalnog okruženja. Uzimajući u obzir individualne sposobnosti, karakterne osobine, potrebe i interese djeteta, odgojitelji prilagođavaju i kreiraju odgojne ciljeve. I na kraju dana, sve važne događaje, razvojne iskorake i izazove odgojitelj dijeli s roditeljima, osnažujući partnerski odnos za dobrobit djeteta. Kroz timsku suradnju s drugim kolegama i sustručnjacima odgojitelji razmjenjuju iskustva, reflektiraju i analiziraju praksu kako bi generirali nove spoznaje za kvalitetniji odgojno-obrazovni rad.

Također, dobar i kompetentan odgojitelj djeci predstavlja pozitivan model identifikacije, uzor ponašanja i djelovanja. Svojim djelovanjem, odgojitelj prenosi vlastita uvjerenja i stavove.

Kombinacija stručnih znanja i visoke razine emocionalne kompetencije omogućuje odgojiteljima da se lakše nose sa svakodnevnim izazovima odgojno-obrazovnoga rada, odnosno da se „intuitivno“ znaju prilagoditi neočekivanim situacijama u praksi. Održavanje visoke razine kompetencija odgojitelja moguće je jedino kontinuiranim ulaganjem u osobni i profesionalni razvoj.

Stoga, važno je da odgojitelj osvještava vlastite kompetencije i bude otvoren za cjeloživotno učenje i profesionalno usavršavanje. Time jača svoju autonomiju, osjećaj kompetentnosti i sposobnost kritičkog promišljanja, a upravo to su ključne kvalitete kompetentnog odgojitelja 21. stoljeća.


Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje