×

Panel razgovor na temu senzorne integracije je online!

Objavljen je panel razgovor s predavačicama prvog modula Online pedagoške akademije 2021/2022, a predavanja drugog modula su u pripremi
Okrugli stol s predavačicama 1. modula
Okrugli stol s predavačicama 1. modula
Foto: Mliječni zub

Prvi modul Online pedagoške akademije Mliječni zub – „Učenje putem osjetila“ je pri kraju. Nakon što su objavljena tri predavanja na temu senzorne integracije predavačica prof. dr. sc. Ree Fulgosi Masnjak i Ružice Podhraški, kao i svi radni materijali koji prate predavanja, od sada na platformi Mliječni zub možete pregledati i razgovor predavačica s moderatoricom Lanom Kihas na temu senzorne integracije: Okrugli stol s predavačicama 1. modula.

Ovim okruglim stolom je završen prvi modul Online pedagoške akademije 2021/2022, ali video predavanja i svi ostali objavljeni edukativni materijali sudionicima će biti dostupni do 30. rujna 2022. godine, kako bi ih mogli pregledavati u vrijeme kada njima to najviše odgovara. Registrirani korisnici video predavanja, edukativne materijale i Okrugli stol mogu pregledati nakon prijave na platformu Mliječni zub.

Drugi modul „Umjetničko izražavanje i stvaranje“ je u pripremiMarljivo radimo na pripremi drugog modula Online pedagoške akademije „Umjetničko izražavanje i stvaranje“.

Dijete izražava svoju kreativnost kroz brojne aktivnosti - crtanjem, slikanjem, osmišljavanje novih igara, plesom, pjevanjem, sviranjem, pričanjem priča, glumom, a upravo je igra od posebnoga značaja za razvoj kreativnosti. Cilj ovog modula je pružiti sudionicima što više korisnih igara i aktivnosti za poticanje djece na kreativno izražavanje i stvaranje.

Popis tema i predavača drugog modula na temu umjetničkog izražavanja i stvaranja možete pogledati ovdje.

 

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje