×

Kako komunicirati s djecom novog doba

Predavanje

Psihološko cijepljenje djece

Cijepimo se protiv raznih bolesti, kupujemo police osiguranja, ugrađujemo alarme u kuće, stanove i automobile, spremamo hranu da ne izumremo preko zime, a onda – padnemo ispit, ostanemo bez posla, ostavi nas dečko, iznevjeri prijateljica, izgubimo omiljene naočale (sve zajedno ili pojedinačno) i – slomimo se. Što (ni)smo radili kao roditelji ako se i naše dijete jednoga dana nađe u takvoj situaciji? Kako ga možemo psihološki cijepiti da bude otpornije na životne izazove?
Kako komunicirati s djecom novog doba

Konferencija je održana 09. i 10.03.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 09. i 10.03.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Cijepimo se protiv raznih bolesti, kupujemo police osiguranja, ugrađujemo alarme u kuće, stanove i automobile, spremamo hranu da ne izumremo preko zime, a onda – padnemo ispit, ostanemo bez posla, ostavi nas dečko, iznevjeri prijateljica, izgubimo omiljene naočale (sve zajedno ili pojedinačno) i – slomimo se. Što (ni)smo radili kao roditelji ako se i naše dijete jednoga dana nađe u takvoj situaciji? Kako ga možemo psihološki cijepiti da bude otpornije na životne izazove?

Kako komunicirati s djecom novog doba

Konferencija je održana 09. i 10.03.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 09. i 10.03.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!