×

Online pedagoška akademija 2023/2024

Online pedagoška akademija

02.10.2023. - 15.06.2024.

Online edukacija pruža mogućnost jednostavnijeg i povoljnijeg educiranja većeg broja odgojno-obrazovnih djelatnika vrtića, potpuno je sigurna i fleksibilna za sudionike - većina sadržaja dostupna je 24/7 te sami odabirete kada ćete se educirati.
Online pedagoška akademija 2023/2024

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Osnovne informacije

Odgojno-obrazovni rad s djecom s vremenom se mijenja i neki tradicionalni pristupi više ne mogu pratiti novo suvremeno doba. Došlo je vrijeme digitalizacije, novih odgojnih mjera i drugačijeg pristupa odgoju. Online pedagoška akademija nudi roditeljima, odgojiteljima i stručnim suradnicima u dječjim vrtićima usvajanje najnovijih znanja i kompetencija u području ranog i predškolskog odgoja. Bogati program sadrži teorijska i praktična znanja, što potiče razvoj kompetencija koje kasnije dovode do kompetentnosti u radu s djecom.

Prednosti Online pedagoške akademije

Kvalitetan izbor stručnog sadržaja i predavača
Program je kreiran u suradnji s domaćim pedagoškim stručnjacima te pokriva ključne teme i aktualne izazove s kojima se u svakodnevnom radu susreću odgojitelji i stručni suradnici vrtića.

Cjeloviti edukacijski program
Cjelogodišnji edukacijski program, podijeljen u tri teme/modula tijekom čitave pedagoške godine, omogućuje kontinuitet učenja kroz teoretski uvod te brojne primjere primjenjive u odgojno-obrazovnoj praksi.

Dostupnost 24/7/365
Članovima Online pedagoške akademije omogućen je stalni pristup objavljenim edukativnim sadržajima, tijekom cijele godine. Predavanja se mogu pregledavati bilo kada i s bilo kojeg uređaja.

Fleksibilnost i lakša organizacija posla
Klasična edukativna događanja odvijaju se većinom za vrijeme radnog vremena, što stvara izazove u organizaciji rada. Kod online edukacije vrijeme i trajanje učenja možete prilagoditi svojim zaposlenicima i obvezama.

Uključivanje većeg broja sudionika
Online edukacija pruža mogućnost jednostavnijeg i povoljnijeg educiranja većeg broja odgojno obrazovnih djelatnika vrtića. Na taj način uz manje ulaganja po zaposleniku dobivate veću količlinu stručnog znanja i kvalitetniju odgojno obrazovnu praksu.

Financijske uštede
Za razliku od klasičnih edukacija uživo, kod online edukacije nema dodatnih troškova vezanih za fizičku nazočnost, kao što su putni troškovi, dnevnice i sl.

Program

Jedan od načina djetetova istraživanja i učenja jest projekt. Učenje putem projekta omogućava djeci istraživanje bilo koje teme za koju ona pokazuju interes te traženje odgovora na sva pitanja povezana s tom temom. Rad na projektu iniciraju djeca u suradnji s odgojiteljem tijekom određenog vremena, kako bi došli do željenog cilja i ishoda. Aktivno učenje djeteta kroz rad na projektu zahtijeva oblikovanje okruženja bogatog obrazovnim i odgojnim potencijalima.

Modul sadrži teorijski i praktični prikaz projektnog učenja u različitim dobnim skupinama djece, od jaslica do predškolske dobi. Svaki projekt je jedinstven baš kao i svako dijete, a znanje se množi dijeljenjem. U ovom modulu kroz primjere iz prakse govorit ćemo o planiranju, provođenju i vrednovanju projektnog učenja djece rane i predškolske dobi.

Zbog sve ozbiljnijih izazova s kojima se čovjek susreće u današnjem svijetu, a koji uključuju negativne klimatske promjene, narušenost prirodne ravnoteže i promjene u okolišu, tema održivog razvoja postala je sve prisutnija u mnogim aspektima društva.

Upravo iz tog razloga neizostavna je potreba za ulaganjem u odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, a osobito u razdoblju ranog djetinjstva budući da se smatra kako su djeca ona koja donose promjene. Da bi se koncept održivog razvoja mogao implementirati u odgoj i obrazovanje, važno mu je pristupiti holistički, promjenom svijesti i ponašanja, predviđanjem promjena u budućnosti i učenjem iz prošlih događaja. Svoja znanja i iskustva s nama će podijeliti cijenjeni profesori i praktičari iz Hrvatske i Švedske.

Uloga suvremenog odgojitelja je višedimenzionalna, a jedna je dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa rada. Pomoću pedagoške dokumentacije svaki odgojitelj ima priliku unaprijediti svoj rad, obogatiti sebe i dijete, kao i ustanovu u kojoj djeluje. Dokumentiranje predstavlja alat za unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse.

Koji su načini i oblici dokumentiranja? Kako i što dokumentirati? Kako dokumentirati suradnju na različitim razinama? Navedena pitanja samo su neka od polazišnih točaka ovog modula. Raznovrsna dokumentacija omogućava zajedničku refleksiju i samorefleksiju, a glavni cilj ovog modula je prikazati različite načine dokumentiranja.

Sudjelovanje u programu online pedagoške akademije Mliječni zub moguće je za fizičke i za pravne osobe.

Pravne osobe

Online pedagoška akademija Mliječni zub 2023/2024 - edukacijski paketi za pravne osobe

Fizičke osobe

Online pedagoška akademija Mliječni zub 2023/2024 - edukacijski paketi za fizicke osobe

Dodatna pojašnjenja

Pristup akademiji i edukativnim materijalima - svaki kupac paketa (vrtić ili druga pravna osoba) dobiva određeni broj licenci za registraciju na platformu Mliječni zub. Svaka licenca vrijedi za jednu fzičku osobu (odgajatelj, djelatnik vrtića) koja nakon registracije postaje sudionik/polaznik akademije i ima pravo na pristup sadržajima/materijalima sukladno specifkaciji paketa.

Zoom radionice - u svakom modulu biti će održana po jedna online-radionica uživo putem virtualne platforme Zoom. Radionice se održavaju u točno određeno vrijeme, o čemu će sudionici biti obaviješteni minimalno 7 dana prije održavanja radionice. Pravo na sudjelovanje imaju sve fizičke osobe kupci Plus paketa, te kod pravnih osoba kupci paketa Team (jedna osoba/sudionik) i Maxi (tri osobe/sudionika).

Video predavanja za roditelje - uključuju 3 videa u trajanju po 20-30 minuta, a Vaši odgojitelji ih mogu prikazati na roditeljskom sastanku te mogu biti osnova za daljnju diskusiju s roditeljima.

Popust na ulaznice za konferenciju uživo - jednokratni popust iskoristiv za kupnju ulaznica za prvo iduće Mliječni zub događanje uživo. O terminu idućeg događanja bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Popust za predavanje/radionicu u vašem vrtiću - ukoliko se odlučite angažirati nekoga od predavača ili voditelja radionica da održi edukaciju u prostoru vašeg vrtića za određeni broj sudionika, dobivate 10% popusta (sadržaj i cijene dogovarate direktno s predavačem).

Online pedagoška akademija 2023/2024

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!