×

Online pedagoška akademija 2023/2024

Predavači

Eleonora Glavina

Dobitnica priznanja Hrvatskog psihološkog društva, “Marulić: Fiat Psychologia”, za 2019. godinu zbog iznimnog zalaganja i postignuća u afirmaciji psihologije u području predškolskog odgoja.
Eleonora Glavina
Eleonora Glavina
Foto: MliječniZub

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Diplomirala na na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odsjek za psihologiju; smjer: prof. psihologije. Na Filozofskom fakultetu u Zagreb završila Poslijediplomski specijalistički studij kliničke psihologije i stekla akademski stupanj obrazovanja Sveučilišna specijalistica kliničke psihologije. Zaposlena u Dječjem vrtiću Cipelica u Čakovcu na radnom mjestu stručnog suradnika psihologa savjetnika.

Dobitnica priznanja Hrvatskog psihološkog društva, “Marulić: Fiat Psychologia”, za 2019. godinu zbog iznimnog zalaganja i postignuća u afirmaciji psihologije u području predškolskog odgoja.

U stručnom i znanstvenom radu usmjerena na sljedeća područja: rana privrženost, razvoj socijalne kompetencije djece, suradnja s roditeljima, integracija djece s teškoćama u redovni predškolski odgojno - obrazovni sustav, rad s darovitom djecom rane dobi i implementacija vrijednosti održivog razvoja u ranoj dobi.

Znanstvene i stručne radove izlaže na stručnim skupovima i konferencijama u zemlji i inozemstvu. Surađuje sa stručnjacima iz područja ranog odgoja i obrazovanja različitih struka te se kao autor i koautor javlja u brojnim publikacijama (znanstvene monografije, zbornici, stručni i znanstveni časopisi…).

Dugogodišnja aktivna članica Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore i različitih strukovnih udruga: Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ (članica Upravnog odbora), Hrvatsko društvo za obrazovanje u ranom djetinjstvu – OMEP Hrvatska (jedna od osnivačica i članica Upravnog odbora), Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (jedna od osnivačica).

Višestruki mentor za psihologe vježbenike koji se zapošljavaju na području predškolskih ustanova Međimurske županije i Varaždinskog područja. Angažirana u organizacijskim odborima stručnih skupova i konferencija na državnoj razini i šire: Europska konferencija OMEP – a, Zagreb, 2013.; Simpozij rane intervencije, Čakovec, 2015.; Svjetska konferencija OMEP – a, Opatija, 2017.; Konferencija voditelja i voditeljica programa podrške roditeljstvu Rastimo zajedno 2019., 2021. i 2022…

Često sudjeluje u ulozi predavača i voditelja radionica na predavanjima i radionicama za roditelje i stručnjake u predškolskom odgoju (odgajatelje i stručne suradnike u vrtićima), na razini županije (suradnja s Udrugom odgajatelja Međimurske županije Krijesnice) i šire (suradnja s Udrugom odgajatelja Zagreb, OMEP - om Hrvatska, Centrom „Rastimo zajedno“…).

Predavači