×

Online pedagoška akademija 2023/2024

Modul 3

Dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada

Glavni cilj modula Dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada je prikazati različite načine dokumentiranja u dječjem vrtiću.
Online pedagoška akademija 2023/2024

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Osnovne informacije

Uloga suvremenog odgojitelja je višedimenzionalna, a jedna je dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa rada. Pomoću pedagoške dokumentacije svaki odgojitelj ima priliku unaprijediti svoj rad, obogatiti sebe i dijete, kao i ustanovu u kojoj djeluje. Dokumentiranje predstavlja alat za unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse.

Koji su načini i oblici dokumentiranja? Kako i što dokumentirati? Kako dokumentirati suradnju na različitim razinama? Navedena pitanja samo su neka od polazišnih točaka ovog modula. Raznovrsna dokumentacija omogućava zajedničku refleksiju i samorefleksiju, a glavni cilj ovog modula je prikazati različite načine dokumentiranja.

Program

Pregled stavki programa

Dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa

Format: Online predavanje
Edukator: Antonija Vukašinović
Termin održavanja: od 04.2024.

Shvaćanje dokumentacije kao podrške, a ne kao prepreke može doprinijeti razvoju refleksivne prakse i ostvarivanju dobrobiti za djecu, odgojitelje i roditelje.

Profesionalni razvoj odgojitelja

Format: Online predavanje
Edukator: Petra Gotal
Termin održavanja: od 04.2024.

Za uspješan profesionalni razvoj odgojitelja u 21. stoljeću, važno je omogućiti pristup različitim oblicima učenja, uključujući formalne i informalne aktivnosti učenja.

Pedagog - etnograf i sukonstruktor kvalitete prakse i kurikuluma vrtića

Format: Online predavanje
Edukator: Anita Malašić
Termin održavanja: od 05.2024.

Dokumentiranje predstavlja osnovnu alatku za promatranje, razumijevanje, planiranje i evaluiranje odgojno-obrazovnog procesa.

Dokumentiranje kao treći odgojitelj

Format: Online radionica
Edukator: Lana Kihas
Termin održavanja: od 06.2024.

Cilj radionice je osvijestiti kako je dokumentiranje proces u kojem odgajatelj treba neprestano i iznova isprobavati svoje vještine prikupljanja dokumentacije i njezine interpretacije.

Panel diskusija s predavačicama 3. modula

Format: Okrugli stol
Edukator: Petra Gotal, Lana Kihas, Anita Malašić
Termin održavanja: od 06.2024.

Modul 3 zatvaramo panel diskusijom u kojoj sudjeluju svi predavači trećeg modula, a razgovor vodi Lana Kihas.

Online pedagoška akademija 2023/2024

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!