×

Online pedagoška akademija 2023/2024

Online predavanje

Pedagog - etnograf i sukonstruktor kvalitete prakse i kurikuluma vrtića

Dokumentiranje predstavlja osnovnu alatku za promatranje, razumijevanje, planiranje i evaluiranje odgojno-obrazovnog procesa.
Online pedagoška akademija 2023/2024

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Odgojno-obrazovna praksa ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje živi je, kompleksan i slojevit kontekst u kojemu pedagog, kao jedinstveni stručni profil, ima zahtjevnu i odgovornu ulogu. Osim što mu je djelovanje zastupljeno u različitim aspektima odgojno-obrazovnog procesa, on je primarno suradnik u procesu učenja, sukreator kulture ustanove te sukonstruktor jedinstvenog kurikuluma vrtića. Za kvalitetu u vrijednosnom, kriterijskom i praktično-metodičkom smislu suodgovoran je te najuže i najintenzivnije surađuje s odgajateljima. Pritom mu dokumentiranje predstavlja osnovnu alatku za promatranje, razumijevanje, planiranje i evaluiranje odgojno-obrazovnog procesa. U ulozi etnografa ponire u dubinu i širinu pedagoške prakse kako bi joj 'očitao puls' te zajedno s djecom, odgajateljima, stručnim timom i roditeljima konstruira nova značenja i vrijednosti koje čine srž kurikuluma vrtića.

Značajan dio njegovog djelovanja usmjeren je na promišljanje, razvoj i realizaciju različitih modaliteta profesionalnog učenja unutar ustanove, i u tom smislu su mu znanje i iskustvo dominantan oslonac. Dobro poznavanje kriterija kvalitete u njezinim različitim pojavnim oblicima i dobro razumijevanje procesa promjene i unaprjeđivanja odgojno-obrazovne prakse, preduvjet mu je za koordiniranje suradnje svih uključenih u konstruiranje kurikuluma vrtića, koji će uvažavati kontekstualne specifičnosti i povijesni razvoj ustanove, ljudske potencijale te snagu pojedinačnih zamisli i kolektivne misije.

Osim razvoja prakse u ustanovi, pedagog razmatra i mogućnosti otvaranja ustanove 'prema van', prema zajednici te razvija različite oblike suradnje s pojedincima, udrugama, organizacijama i ustanovama te tako dodatno obogaćuje iskustva djece, ali širi i mrežu suradnje za dobrobit svih. Uz to, promišlja i svrhovito povezivanje i umrežavanje s drugim dječjim vrtićima, radi osiguravanja konteksta za stručne razmjene, dijalog i stjecanje uvida u kvalitetu praksi na različitim razinama razvoja. U izgrađivanju vlastitog profesionalnog identiteta (kao alat za samorefleksiju i refleksiju, ali i kao pregled stasanja u profesionalnoj ulozi i napredovanja u radu), od pomoći mu (kao i odgajatelju) može biti i mapa profesionalnog razvoja (profesionalni portfolio) u kojoj su njegove spoznaje, znanja i praktična iskustva sistematizirana po aspektima odgojno-obrazovne prakse i prožeta jakom refleksivnom notom.

Online pedagoška akademija 2023/2024

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!