×

Online pedagoška akademija 2023/2024

Online predavanje

Dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa

Shvaćanje dokumentacije kao podrške, a ne kao prepreke može doprinijeti razvoju refleksivne prakse i ostvarivanju dobrobiti za djecu, odgojitelje i roditelje.
Online pedagoška akademija 2023/2024

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Pedagoško dokumentiranje i pedagoška dokumentacija odgojitelja, važan je profesionalni medij koji omogućuje planiranje odgojno-obrazovnog procesa. Uloga je odgojitelja pažljivo promatrati i razumjeti djetetov razvoj, bilježiti te planirati daljnji tijek odgojno-obrazovnog procesa kako bi podržao dijete u cjelovitom razvoju. Predavanje o pedagoškoj dokumentaciji i dokumentiranju pruža uvid o važnosti dokumentiranja u odnosu na dijete, roditelja, odgojitelja i lokalne zajednice.

Primjeri pedagoške prakse koji će biti korišteni u predavanju, mogu biti smjernica u promišljanju načina kako odgojitelj može dokumentirati odgojno-obrazovni proces te učiniti dokumentaciju transparentnom za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa. Praktični savjeti o vizualnom oblikovanju pedagoške dokumentacije; dizajn fotografije, fotografiranje procesa, projekta, dječjih radova te interpretacija pedagoških artefakata, pomoći će odgojiteljima u sagledavanju kvalitete pedagoškog dokumentiranja ali i dobrobiti koju pedagoško dokumentiranje ostvaruje. Pedagoška dokumentacija je podrška odgojiteljima u odgojno-obrazovnom radu. Shvaćanje dokumentacije kao podrške a ne kao prepreke može doprinijeti razvoju refleksivne prakse i ostvarivanju dobrobiti za djecu, odgojitelje i roditelje.

Online pedagoška akademija 2023/2024

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!