×

Online pedagoška akademija 2023/2024

Predavači

Antonija Vukašinović

Antonija Vukašinović diplomirala je 1997. godine predškolski odgoj na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Trenutno je doktorandica poslijediplomskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku
Antonija Vukašinović
Antonija Vukašinović
Foto: MliječniZub

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Antonija Vukašinović rođena je u Slavonskom Brodu, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju.

Diplomirala je 1997. godine predškolski odgoj na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje odgojitelja predškolske djece. Godine 2017. upisala je Diplomski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti (dislocirani studij u Slavonskom Brodu); smjer Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Diplomski je rad obranila 2020.godine na temu Modeli jezičnog razvoja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Po završetku diplomskog studija, iste godine, upisala je Poslijediplomski studij Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Od rujna 1996. godine radi kao odgojitelj u dječjim vrtićima u Slavonskom Brodu, a od 2020. kao odgojitelj mentor. Tijekom studiranja, surađuje s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i kao vanjski suradnik, održava metodičke vježbe studentima za kolegij Integrirani predškolski kurikulum 3. Trenutno je zaposlena kao vanjski suradnik, asistent na Sveučilištu u Slavonskom Brodu na kolegijima Preddiplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Tijekom diplomskog studija aktivno surađuje s profesorima i drugim stručnjacima u odgoju i obrazovanju te objavljuje stručne i znanstvene članke u domaćim i inozemnim časopisima. Također, sudjeluje i izlaže pedagoški rad i primjere dobre prakse na konferencijama koje se održavaju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Recenzirala je znanstvene radove za Međunarodno znanstvenu konferenciju « Kvalitativna istraživanja» Sveučilišta u Floridi i sudjelovala u organizaciji međunarodno znanstvene konferencije Globalne kompetencije za 21.stoljeće koja se održavala na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Osnivačica je Udruge odgajatelja predškolske djece „Loris“. Djelovanje Udruge „Loris“ usmjeravala je na edukaciju odgajatelja, roditelja i lokalne zajednice kroz organiziranje stručnih skupova i edukacija. Svoj istraživački rad temelji na akcijskim istraživanjima i razvojem partnerstva obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova s ciljem poboljšanja kvalitete odgojno obrazovnog procesa u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i školama. Članica je Omep-a i EECERE.

Predavači