×

Online pedagoška akademija 2023/2024

Predavači

doc.dr.sc. Danijela Blanuša Trošelj

Danijela Blanuša Trošelj doktorirala je pri Pedagoškom fakultetu u Ljubljani na temi Profesionalnog razvoja odgajatelja u Republici Hrvatskoj.
Danijela  Blanuša Trošelj
Danijela Blanuša Trošelj
Foto: MliječniZub

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Danijela Blanuša Trošelj posjeduje radno iskustvo kao odgajatelj u dječjim vrtićima, od 2009. godine kao vanjski suradnik, a potom i kao zaposlenik radi na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Od listopada 2021. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Doktorirala je pri Pedagoškom fakultetu u Ljubljani na temi Profesionalnog razvoja odgajatelja u Republici Hrvatskoj.

Objavila je 20-ak znanstvenih i stručnih radova te bila sudionica na 30-ak konferencija. Na nekoliko je konferencija bila članica organizacijskog ili znanstvenog odbora. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata, a trenutno je voditeljica dva projekta. Članica je više stručnih udruga, gdje doprinosi društvu radom s djecom, roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima.

Njeno interesno područje su darovita djeca, profesionalna etika, profesionalni razvoj, STEM u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, igra djece (posebno rizična igra) i sl.

Bavi se i pripovijedanjem, psihodramom, te poeto i biblioterapijom.

Predavači