×

Online pedagoška akademija 2023/2024

Online predavanje

Temelji projektnog učenja u jaslicama

Projektno učenje je metoda kojom se djeci omogućuje bolje razumijevanje svijeta u kojem žive, a radom na projektu djeca uče o sebi i uče o drugima.
Online pedagoška akademija 2023/2024

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Polazeći od same definicije projektnog učenja kao metode kojom se djeci omogućuje bolje razumijvanje svijeta u kojem žive, možemo se složiti da ja period djetetovog života do treće godine najosjetljivije razdoblje te nam je upravo u ovo razdoblju dužnost postaviti dobre temelje djetetovom učenju i daljnjem razvoju. Radom na projektu djeca uče o sebi, uče o drugima (promatrajući ih, slušajući i reagirajući na druge), uče djeliti, komunicirati, izraziti svoje mišljenje i stavove. Aktivnosti koje će biti prikazane planirane su uz pažljivo promatranje i bilježenje trenutnih dječjih interesa, ali isto tako mnoge su inicirane od strane djece kao spontane aktivnosti kojima se prati dječji interes i napredak. Važno je naglasiti da su aktivnosti realizirane u mlađoj jasličkoj skupini.

Osobito, na početku pedagoške godine planirane su aktivnosti koje su vezane uz razvoj senzomotorike te se one odvijaju duži period tijekom godine. Imajući na umu da će se neka djeca sa određenim materijalima u vrtiću susresti po prvi put, pripremljeno je poticajno okruženje za dječje istraživanje i manipuliranje okoline. Tijekom godine, javljale su se i neke druge teme koje su djecu posebno interesirale pa ih također možemo promatrati u okviru projektnog pristupa. Riječ je o bojama. Sve aktivnosti dokumentirane su s ciljem boljeg razumijevanja i praćenja razvojnog napretka svakog pojedinog djeteta u skupini, ali isto tako i kao alat u suradnji s roditeljima. Djeci je prije svega omogučena samostalnost u izboru materijala, vremena i partnera za igru što je vrlo važna pretpostavka projektnom pristupu.

Online pedagoška akademija 2023/2024

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!