×

Online pedagoška akademija 2023/2024

Okrugli stol

Panel diskusija s predavačicama 1. modula

Modul 1 zatvaramo panel diskusijom u kojoj sudjeluju svi predavači prvog modula, a razgovor vodi Lana Kihas.

Modul 1 zatvaramo panel diskusijom u kojoj sudjeluju svi predavači prvog modula, a razgovor vodi Lana Kihas.