×

Online pedagoška akademija 2023/2024

Okrugli stol

Panel diskusija s predavačicama 2. modula

Modul 2 zatvaramo panel diskusijom u kojoj sudjeluju svi predavači drugog modula, a razgovor vodi Lana Kihas.

Modul 2 zatvaramo panel diskusijom u kojoj sudjeluju svi predavači drugog modula, a razgovor vodi Lana Kihas.