×

Kako komunicirati s djecom novog doba

Radionica

Radionica 5: 1,2,3 Udahni sad ti!

Na ovoj radionici upoznat ćemo što je to mindfulness, što su to meditacije i kako ih koristiti s djecom te ćemo vam pokazati kako da kod sebe i svoje djece jačamo fokus i samokontrolu.
Kako komunicirati s djecom novog doba

Konferencija je održana 09. i 10.03.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 09. i 10.03.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Ono čemu želimo podučiti djecu moramo imati u sebi, a prije svega ih želimo podučiti samokontroli. Samokontrola je vještina koja ulazi u sve sfere našeg života i u velikoj mjeri utječe na naš osjećaj sreće i zadovoljstva. Na ovoj radionici upoznat ćemo što je to mindfulness, što su to meditacije i kako ih koristiti s djecom te ćemo vam pokazati kako da kod sebe i svoje djece jačamo fokus i samokontrolu.

Kako komunicirati s djecom novog doba

Konferencija je održana 09. i 10.03.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 09. i 10.03.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!