×

Online pedagoška akademija 2020/2021

Online radionica

Izazovi, barijere i rješenja u suradnji s roditeljima

Kvalitetna suradnja odgojitelja i roditelja djeluje i potiče na dobrobit djeteta, odgojitelja i roditelja. Iz aktivne suradnje odgojitelja i roditelja prozilazi korist za dijete, roditelja i odgojitelja.
Online pedagoška akademija 2020/2021

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo registriranim korisnicima koji su platili kotizaciju/pretplatu. Ukoliko se želite registrirati - kliknite pošalji upit. Ako ste već registrirani - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Suradnja roditelja i odgojitelja predškolske djece jedan je od osnovnih preduvjeta uspješnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Obitelj kao najvažniji čimbenik u razvoju djeteta doživljava proces promjena koje su često skrivene od javnosti i to se odražava na dijete i na suradnju s roditeljima. Jedna od uloga odgojitelja je razvoj i jačanje djetetovih i roditeljskih kompetencija.

Ishodi radionice:

  • Osvjestiti važnost osobnog i profesionalnog razvoja i njihove povezanosti
  • Praktična primjena znanja o važnosti kompetencija odgojitelja
  • Razumijevanje i stjecanje vještina u otklanjanju barijera u suradnji s roditeljima
  • Poticanje odgojitelja na kreativno razmišljanje s ciljem usklađivanja očekivanja roditelja i odgojitelja
  • Praktična primjena kreiranja „Roditeljsko-odgojiteljskog sporazuma“
  • Primjena različitih modaliteta aktivne suradnje s roditeljima

Kvalitetna suradnja odgojitelja i roditelja djeluje i potiče na dobrobit djeteta, odgojitelja i roditelja. Iz aktivne suradnje odgojitelja i roditelja prozilazi korist za dijete, roditelja i odgojitelja. Dijete, učeći po modelu ponašanja razvija vještine komuniciranja i suradnje. Roditelj ima mogućnost jačanja vlastitih kompetencija u uspješnom odgoju djeteta. Odgojitelj jača svijest o važnosti i razvija vlastitu profesionalnu ulogu.

Online pedagoška akademija 2020/2021

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo registriranim korisnicima koji su platili kotizaciju/pretplatu. Ukoliko se želite registrirati - kliknite pošalji upit. Ako ste već registrirani - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!