×

Online pedagoška akademija 2020/2021

Online predavanje

Kultura zajednice u kojoj dijete uči

Cjeloživotno učenje realnost je suvremenog čovjeka. Život u zajednici, snalaženje u svakodnevnici, izloženost i razumijevanje medijskih informacija te korištenje novih tehnologija, učenje čini neophodnom kompetencijom pojedinca.
Online pedagoška akademija 2020/2021

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo registriranim korisnicima koji su platili kotizaciju/pretplatu. Ukoliko se želite registrirati - kliknite pošalji upit. Ako ste već registrirani - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Cjeloživotno učenje realnost je suvremenog čovjeka. Život u zajednici, snalaženje u svakodnevnici, izloženost i razumijevanje medijskih informacija te korištenje novih tehnologija, učenje čini neophodnom kompetencijom pojedinca.

Osim uključenosti u formalno obrazovanje, svaki čovjek uči svakodnevno u praksi. Načini, oblici i kvaliteta učenja, osim osobnim paradigmama, determinirana je i kulturom zajednice. Kultura primarnih zajednica odrastanja – obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, značajno utječe na vještine, sadržaje i stavove pojedinca prema učenju.

Kulturu pojedine zajednice moguće je tumačiti kao način života. Determinirana je vrijednostima, vrijednosnim orijentacijama i normama, a prepoznatljiva po ponašanjima, distribuciji ovlasti i tehnikama rješavanja problemskih situacija te komunikaciji kao operativnom modelu. Kultura je referentni okvir osobnih paradigmi kao polazišta socio-emocionalnih odnosa i procesa učenja. Kultura zajednice značajno je povezana s procesom igre i učenja te ishodima pojedinac. Odrastanje pretpostavlja, između ostalog, i svojevrsno urastanje pojedinca u zajednicu (socijalizaciju) i djelovanje pojedinca na zajednicu.

U odgojno-obrazovnom procesu kultura zajednice je povezana s:
- načinom na koji doživljavamo i razumijemo dijete kao subjekta i aktivnog dionika osobnog odgoja ili kao pasivnog „odgajanika“;
- odgojno-obrazovnim pristupima u rasponu od individualiziranih pristupa socijalne pedagogije pa do težnje za normativnim postignućima;
- odnosima djece i odraslih prepoznatljivih u jednakopravnosti i aktivnom sudjelovanju pa do izloženosti hijerarhijskim strukturama moći;
- dvosmjernom, otvorenom i konstruktivnoj komunikaciji ili s direktivnom i optruzivnom jednosmjernom komunikacijom;
- usklađenošću obiteljske i kulture dječjeg vrtića.

Navedeno je predmet predavanja i zajedničke analize usmjerene na refleksivni razvoj kulture zajednice.

Online pedagoška akademija 2020/2021

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo registriranim korisnicima koji su platili kotizaciju/pretplatu. Ukoliko se želite registrirati - kliknite pošalji upit. Ako ste već registrirani - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!