×

Online pedagoška akademija 2020/2021

Predavači

univ. bacc. nutr. Patricija Kreš

Studentica diplomskog studija nutricionizma Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prvostupnica nutricionizma
Patricija Kreš
Patricija Kreš

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Studentica diplomskog studija nutricionizma Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je ujedno stekla titulu prvostupnice nutricionizma završnim radom na temu: Analiza školskih jelovnika prema Healthy Meal Standardu.

Za vrijeme studija, sudjelovala je u projektu ”U društvu mikroba” – prvi projekt društveno korisnog učenja na području mikrobiologije u Republici Hrvatskoj te trenutno sudjeluje u projektu ”CLIKIS – klimatski i energetski učinkovite kuhinje u školama”.

Motivirana za učenje i unaprjeđenje znanja, promoviranje zdravog načina života te smatra da je zdrav odnos s hranom važan za usvajanje pravilnih prehrambenih navika.

Predavači