×

Dječji vrtić Bajka

Varaždin

Dječji vrtić Bajka je privatna predškolska ustanova, osnovana 1998. godine u Varaždinu s ciljem provođenja programa odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.
Dječji vrtić Bajka

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Bajka je privatna predškolska ustanova, osnovana 1998. godine u Varaždinu s ciljem provođenja programa odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi. Osnivačica je Jadranka Stanković, dipl. nastavnik predškolske djece i učiteljica glazbenog odgoja.

Danas u vrtiću djeluje 12 homogenih odgojnih skupina (djeca od navršene 1. godine života do polaska u školu).Vrtić ima 35 zaposlenih od kojih većina, stručnih odgojno obrazovnih djelatnika–odgojitelja (VŠS) svakodnevno sa djecom provodi različite programe temeljene na suvremenim spoznajama. Redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja prilagođenim razvojnim potrebama djece, djeci se omogućava pristup raznovrsnim spoznajama i doživljajima, kroz mnogobrojne aktivnosti. Redoviti program obuhvaća odgojno obrazovne sadržaje za djecu:

 • Jasličke dobi ( djeca od 1. do 2. godine života i od 2. do 3. godine života )
 • Vrtićke dobi ( djeca od 3. do 4 .godine života, od 4. do 5. godine života ,od 5. do 6. godine života, od 6. do 7. godine života)

Dječji vrtić Bajka provodi programe javnih potreba i to Program predškole i Program za darovitu djecu. Dječji vrtić Bajka u sklopu redovitog programa aktivno surađuje i sa lokalnom zajednicom te za djecu osmišljava i organizira razne posjete u muzeje, kazalište, škole, kulturne i javne ustanove, prirodu te organizira zimovanja, ljetovanja i izlete za svoje polaznike.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Program za darovitu djecu
 • Ekološki program

Kratki program

 • Redoviti program
 • Sportski program
 • Program plesa i ritmike
 • Jezični program - engleski
 • Vjerski program
 • Program senzorne stimulacije

Detaljne informacije

Program za darovitu djecu

Darovita djeca imaju posebne potrebe koje su očituju u povećanim „apetitima” za znanjem.

Darovita djeca imaju posebne potrebe koje su očituju u povećanim „apetitima” za znanjem. Darovito dijete počinje ovladavati nekim područjem znatno prije prosjeka svoje dobne skupine, napreduje mnogo brže od prosječnog djeteta u određenim područjima, ponajviše zato što mu učenje i ovladavanje vještinama u tim područjima ide mnogo brže i lakše. Program za darovitu djecu integriran je u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja i omogućava darovitoj djeci kompleksnije odgojno obrazovne sadržaje primjerene njihovim sposobnostima i posebnostima.

Program vjerskog odgoja

Program vjersko katoličkog odgoja namijenjen je djeci od 4. godine života i izabiru ga roditelji prema svom interesu.

Program vjersko katoličkog odgoja namijenjen je djeci od 4. godine života i izabiru ga roditelji prema svom interesu. Program provodi odgojiteljica u vjeri sa kanonskim mandatom. Kroz program se djecu na njima primjeren način podržava u razvoju duhovnih elemenata osobnosti, u oblikovanju svijeta vrednota te ih se upoznaje sa osnovama vjere.

Program senzorne stimulacije

Rana stimulacija i senzomotorički razvoj djeteta ključ su buduće inteligencije i funkcioniranja djeteta u svijetu.

Rana stimulacija i senzomotorički razvoj djeteta ključ su buduće inteligencije i funkcioniranja djeteta u svijetu. Novija istraživanja na području kineziologije, neuropsihologije, psihologije dokazuju povezanost kognitivnih funkcija mozga (mišljenje, pamćenje, rješavanje problema, IQ, učenje i sl.) s pokretom, kretanjem i fizičkom aktivnošću.

Programom „Pametni pokreti” u kojem objedinjujemo „Brain gym” metodu, aktivnosti za integraciju refleksa, pristup učenju desnom hemisferom mozga, vježbe fine motorike i zdravu prehranu, potičemo cjelokupni senzomotorički razvoj djece te im pružamo mogućnost harmoničnog djelovanja organizma i usavršavanja vještina učenja. Program je integriran u redoviti program, provodi se svakodnevno i obuhvaća djecu od 1. godine života do polaska u školu.

Sportsko-plesna igraonica

Sportsko plesna igraonica „Hopsići” namijenjena je djeci od 3. do 7. godine života.

Sportsko plesna igraonica „Hopsići” namijenjena je djeci od 3. do 7. godine života. Igraonica sadrži elemente gimnastike, modernog i klasičnog plesa, aerobika, Brain Gyma i Pametnih pokreta. Voditeljica igraonice je odgojiteljica predškolske djece, educirana iz sportsko plesnih sadržaja za djecu rane i predškolske dobi.

Igraonica se održava 2 puta tjedno u trajanju od 1 sat u vrtićkoj dvorani te se dodatno naplaćuje. Upisi su mogući tijekom cijele godine u tajništvu, dok igraonica s radom započinje u rujnu svake godine i traje do lipnja iduće godine. Mali polaznici sportsko plesne igraonice, 2 puta godišnje svoja postignuća prezentiraju roditeljima na oglednim satovima i svojim nastupima sudjeluju u vrtićkim manifestacijama.

Sportske igraonice

Sportske igraonice namijenjene su djeci od 4. do 7. godine života.

Sportske igraonice namijenjene su djeci od 4. do 7. godine života. Igraonice sadrže elemente karatea, gimnastike, Brain Gyma, Pametnih pokreta , ekipnih i individualnih sportova te bazičnih sportova s loptom. Voditeljica igraonice je dipl. odgojiteljica predškolske djece, educirana iz sportskih sadržaja za djecu rane i predškolske dobi.

Igraonice se održavaju 2 puta tjedno u trajanju od 1 sat u vrtićkoj dvorani te se dodatno naplaćuju. Upisi su mogući tijekom cijele godine u tajništvu, dok igraonice s radom započinju u rujnu svake godine i traju do lipnja iduće godine. Mali polaznici sportskih igraonica 2 puta godišnje svoja postignuća prezentiraju roditeljima na oglednim satovima i svojim nastupima sudjeluju u vrtićkim manifestacijama.

Program engleskog jezika

Program ranog učenja stranog jezika u dječjem vrtiću Bajka provodi Škola stranih jezika Žiger.

Program ranog učenja stranog jezika u dječjem vrtiću Bajka provodi Škola stranih jezika Žiger. Rano učenje stranog jezika (njemačkog, engleskog i dr.) namijenjeno je djeci od 4. do 7. godine života u obliku igraonice. Igraonice se formiraju prema stupnjevima (dob i poznavanje stranog jezika) i održavaju se 2 puta tjedno po 45 min u prostorima dječjeg vrtića Bajka. Igraonice počinju sa radom u rujnu svake godine i traju do lipnja slijedeće godine. Upisi u igraonice vrše se u rujnu svake godine putem upisnica u program dostupnih u tajništvu vrtića.

Lokacije i kontakti

Dječji vrtić BajkaŠiroke ledine 1642000 Varaždin
mob: 042 233 616
mail: web: www.vrticbajka.eu
Dječji vrtić Bajka

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!