×

Dječji vrtić Bjelovar

Bjelovar

Dječji vrtić Bjelovar, čiji je vlasnik i osnivač Grad Bjelovar, skrbi o 500-tinjak djece rane i predškolske dobi od navršene jedne godine do polaska u školu.
Dječji vrtić Bjelovar

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Bjelovar, čiji je vlasnik i osnivač Grad Bjelovar, skrbi o 500-tinjak djece rane i predškolske dobi od navršene jedne godine do polaska u školu. Usvajajući Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama, socijalnim, kulturnim i vjerskim vrijednostima obitelji. Brine se o fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanju kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenosti za kontinuirano učenje i spremnosti za unapređivanje prakse.

Misija

Misija Dječjeg vrtića Bjelovar je odgoj i obrazovanje djece rane dobi s ciljem postizanja sretne, samopouzdane i cjelovite osobe:

 • Osiguranje dobrobiti djece
 • Poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja te razvoja dječjih kompetencija
 • Ostvarivanje jednakih prava za sve tj. prava na jednaku šansu
 • Osiguranje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, te otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost za unapređivanje prakse
 • Prihvaćanje roditelja kao ravnopravnog člana i partnera u vrtiću
 • Fleksibilnost u svim segmentima života vrtića
 • Vrtić - zajednica koja uči

Vizija

 • Sretno, zdravo, kompetentno dijete
 • Zadovoljan roditelj koji vjeruje u kompetencije odgojitelja i stručnih suradnika
 • Kontinuirano stvaranje uvjeta za istraživanje, učenje, pravo na pogrešku i ponovno isprobavanje u ozračju međusobnog povjerenja i podrške
 • Obogaćivanje socijalnih iskustava djece s bližom i daljom okolinom, stvaranje temelja za razvoj životnih vještina
 • Njegovanje partnerskog odnosa odgojitelja i roditelja kojem je temelj međusobno poštovanje, povjerenje i kvalitetna komunikacija
 • Dječji vrtić Bjelovar će svojim suvremenim pristupima odgoju i obrazovanju, implementacijom nacionalnih i EU-projekata biti prepoznatljiv dionik predškolskog odgoja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Sportski program

Kratki program

 • Redoviti program
 • Sportski program
 • Glazbeni program
 • Program folklora
 • Jezični program - engleski
 • Program za darovitu djecu
 • Vjerski program

Detaljne informacije

Sportski program

Vrtić nudi redovni program s integriranim sportskim programom i kraći sportski program.

Motorički razvoj ima presudan utjecaj na cjelokupan razvoj predškolske djece. Motoričkim aktivnostima i razvojem motorike (motorička znanja, sposobnosti i vještine) razvija se intelektualni, socijalni i emocionalni aspekt djeteta.Nužno je djeci različitih mogućnosti i motoričkih stanja nuditi aktivnosti kroz koje mogu razviti svoje motoričke predispozicije do optimuma.

Program je integriran u 10-satni program i svakodnevno ga provode odgojitelji sa završenim stručnim kineziološkim edukacijama.Dva dana tjedno program uz odgojitelje provodi vanjski suradnik magistar kineziologije. Program je namijenjen djeci od četvrte godine do polaska u školu. Provodi se u matičnom objektu na adresi Trg A.G. Matoša 8a.

Kraći sportski program

Osnovni cilj programa, osim zadovoljavanja biološke potrebe za kretanjem i igrom, je poticati razvoj motoričkih vještina i usvajanje osnovnih tehnika sportskih disciplina što vodi jačanju zdravlja, tjelesnom razvoju te razvoju funkcionalnih i motoričkih sposobnosti djeteta. Provođenje planski osmišljenog tjelesnog vježbanja zadovoljava djetetovu osnovnu potrebu za kretanjem, potiče intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djeteta. Program se provodi u matičnom objektu na adresi Trg A. G. Matoša 8a. Namijenjen je djeci polaznicima vrtića u dobi od 4-7 godine. Voditelji programa su vanjski suradnik kineziolog i odgojiteljica educirana za provođenje kinezioloških aktivnosti s djecom predškolske dobi.

Mala škola klizanja

Zimski mjeseci podrazumijevaju igre i sadržaje na otvorenom koji aktiviraju cijeli djetetov organizam. Osnovne motoričke strukture kretanja na ledu pomažu da se djeca pravilno razvijaju, utječu na spretnost, ravnotežu i koordinaciju. Cilj programa je svladavanje osnova klizanja. Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića u godini pred polazak u školu. Voditelji programa su vanjski suradnik kineziolog i odgojitelji.

Program katoličkog vjerskog odgoja

Cilj programa je odgajati religioznu dimenziju djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrijednosti temeljene na Evanđelju.

Cilj programa je odgajati religioznu dimenziju djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrijednosti temeljene na Evanđelju. Aktivnosti koje se provode prate ciklus liturgijske godine i primjerene su razvojnoj dobi djece. Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića u dobi od 3 – 7 godina. Voditeljica je odgojiteljica s dodatnim teološko-katehetskim obrazovanjem koja posjeduje mandat dijecezanskog biskupa.

Program za darovitu djecu

Darovitost je sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže iznadprosječan rezultat u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi.

Darovitost je sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže iznadprosječan rezultat u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi. Osnovni cilj programa je zadovoljiti potrebu djece za druženjem s vršnjacima približne mentalne dobi, sličnih interesa i sposobnosti kao i zadovoljiti potrebu za izazovima i neovisnošću u učenju. Programom rada obuhvaćene su raznovrsne aktivnosti za poticanje intelektualnih sposobnosti kao i aktivnosti vezane za poticanje socio-emocionalnog razvoja. Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića koja su identificirana kao potencijalno darovita. Voditeljice su psihologinja i odgojiteljice educirane za rad s potencijalno darovitom djecom.

Program engleskog jezika

Mala djeca posjeduju izuzetnu sposobnost učenja jezika te mogu učiti onoliko jezika koliko im je omogućeno pravilno čuti.

Mala djeca posjeduju izuzetnu sposobnost učenja jezika, te mogu učiti onoliko jezika koliko im je omogućeno pravilno čuti. Osnovni cilj programa je pružiti djeci osnovno znanje i osjećaj za engleski jezik. Djeca se kroz poticajne sadržaje, radne materijale i didaktiku susreću s prvim pojmovima i riječima na engleskom jeziku, te ih se nastoji potaknuti na samostalno izražavanje i komunikaciju na stranom jeziku. Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića u dob od 4 – 7 godina života. Provodi se u poslijepodnevnim satima, voditeljice su odgojiteljice educirane za podučavanje engleskog jezika djeci predškolske dobi.

Glazbeni program

Dokazano je da se djeca rađaju s nekim glazbenim sklonostima koje se u povoljnim okolnostima mogu razviti u elementarne sposobnosti.

Dokazano je da se djeca rađaju s nekim glazbenim sklonostima koje se u povoljnim okolnostima mogu razviti u elementarne sposobnosti. Na razvoj dječjih sposobnosti znatan utjecaj ima okolina te osobito njihova vlastita aktivnost. Glazba utječe na cjelovit razvoj djeteta: inteligencije, kreativnih sposobnosti, motoričkih i socijalnih sposobnosti. Osnovni cilj programa je kroz sviranje i slušanje glazbe, pjevanje i ples razvijati svestranu kreativnost i individualnost djeteta, te doprinijeti cjelovitom razvoju. Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića u dobi od 4 – 7 godina. Voditeljica programa je odgojiteljica sa završenom srednjom glazbenom školom.

Program folklora

Vrtićko okruženje posebno je pogodno za rad na očuvanju tradicije u radu s djecom, jer se u vrtiću dijete svakodnevno susreće s vrijednostima koje promiču očuvanje kulturnih dobara, pozitivan stav prema nasljeđu, odgovorno ponašanje prema životnoj okolini, ljudima i svemu što nas okružuje.

Vrtićko okruženje posebno je pogodno za rad na očuvanju tradicije u radu s djecom, jer se u vrtiću dijete svakodnevno susreće s vrijednostima koje promiču očuvanje kulturnih dobara, pozitivan stav prema nasljeđu, odgovorno ponašanje prema životnoj okolini, ljudima i svemu što nas okružuje. Cilj programa je upoznati djecu s narodnim običajima, dječjim tradicijskim igrama, melodijama i pjesmama kroz igru, istraživanje i druženje. Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića od 4 – 7 godine. Program provodi odgojiteljica sa završenim ciklusom seminara „Dječje folklorno stvaralaštvo i njegova primjena u radu s djecom”.

Program za roditelje „Rastimo zajedno”

Program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno” nastao je kao dio UNICEF-ovog Programa za rani razvoj i poticajno roditeljstvo „Prve 3 su najvažnije”.

Program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno” nastao je kao dio UNICEF-ovog Programa za rani razvoj i poticajno roditeljstvo „Prve 3 su najvažnije”. Glavni cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji razmjenjuju iskustva i ideje o roditeljstvu, upoznaju sebe kao roditelja te se upoznaju sa znanstvenim i stručnim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta. Program je namijenjen roditeljima djece polaznika vrtića u dobi od 1 – 4 godine. Provodi se u ciklusu od 11 radionica, jednom tjedno u poslijepodnevnim satima. Program provode educirani voditelji koji su završili edukacijski seminar i uključeni su u mrežu voditelja „Rastimo zajedno”.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić BjelovarTrg Antuna Gustava Matoša 8A43000 Bjelovar
mob: 043 246 800mob: 043 246 750
mail: web: www.vrtic-bjelovar.hr

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Ban JelačićAlojzija Stepinca 3643000 Bjelovar
mob: 043 212 400

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Frankopanske jasliceAntuna Mihanovića 8A43000 Bjelovar
mob: 099 4773 983
Dječji vrtić Bjelovar

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!