×

Dječji vrtić Četiri rijeke

Karlovac, Mahićno

Dječji vrtić Četiri rijeke započeo je s radom 1. veljače 2012. godine, a osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Karlovac.
Dječji vrtić Četiri rijeke

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Četiri rijeke započeo je s radom 1. veljače 2012. godine, a osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Grad Karlovac. Sukladno Planu mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca, od 1. rujna 2017. godine Dječji vrtić Četiri rijeke svoju djelatnost obavlja na 4 lokacije u 4 podružna odjela:

 • Vrtić Rakovac
 • Vrtić Dubovac
 • Vrtić Švarča
 • Vrtić Turanj
 • Vrtić Mahićno

Djelatnost Dječjeg vrtića Četiri rijeke je: Predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Djelatnost Dječjeg vrtića Četiri rijeke ostvaruje se na temelju Državnog padagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, te Programa socijalne skrbi u dječjim vrtićima.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Jezični program - engleski
 • Montessori program

Kratki program

 • Redoviti program
 • Jezični program - engleski
 • Sportski program
 • Program senzorne stimulacije

Detaljne informacije

Program engleskog jezika

Dječji vrtić Četiri rijeke nudi program cijelodnevnog i kraćeg programa engleskog jezika.

Dječji vrtić Četiri rijeke nudi program cijelodnevnog i kraćeg programa engleskog jezika.

Cijelodnevni program engleskog jezika

Program se provodi u područnom objektu Dječji vrtić Dubovac. Odgojiteljice predškolske djece s dodatnom edukacijom iz područja engleskog jezika, s razinom znanja engleskog jezika minimalno B2. Brojna znanstvena istraživanja utvrdila su da je predškolska dob optimalna za početak učenja stranog jezika. Djeca predškolske dobi brže i lakše usvajaju pravila stranog jezika, a u predškolskoj ustanovi to se kvalitetno ostvaruje integriranjem programa učenja jezika u redovni vrtićki program.

Prednosti ranog učenja engleskog jezika:

 • Dijete lakše usvaja druge strane jezike
 • Razvija pozitivne stavove prema stranim jezicima i drugim kulturama
 • Razvija samopoštovanje i samopouzdanje
 • Razvija toleranciju prema drugome i različitome te empatiju

Integracija programa u redoviti vrtićki program podrazumijeva da se učenje jezika odvija na za djecu prihvatljiv način – putem svakodnevnih i organiziranih aktivnosti, u skladu s dječjim mogućnostima i interesima, a prvenstveno putem igre koja je djetetov primarni i najprirodniji oblik učenja.

Kraći program engleskog jezika

Program se provodi u objektima Dječji vrtić Rakovac, Dječji vrtić Dubovac, Dječji vrtić Turanj i Dječji vrtić Švarča. Dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta, tijekom redovnog radnog vremena vrtića. Program se provodi u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja. Odgojiteljice predškolske djece s dodatnom edukacijom iz područja engleskog jezika, s razinom znanja engleskog jezika minimalno B2.

 

 

 

Montessori program

Poseban Montessori program provodi se u područnom objektu Dječji vrtić Švarča.

Poseban Montessori program provodi se u područnom objektu Dječji vrtić Švarča. Program je namijenjen djeci od 1. godine života do 7. godine. Realizira se svakodnevno u 2 odgojne skupine. Program provode 4 odgojitelja sa završenom jednogodišnjom edukacijom u području Montessori pedagogije. Montessori program temelji se na pedagoškoj koncepciji koju je početkom 20. stoljeća razvila Maria Montessori na temelju znanstvenog opažanja djece i njihova razvoja. Svrha Montessori programa je omogućiti djetetu da razvije sve svoje sposobnosti i ostvari cjelovitu, potpunu, slobodnu, neovisnu i odgovornu ličnost. Marija Montessori naglašava učenje putem svih pet osjetila, ne samo slušanjem, gledanjem ili čitanjem. U Montessori gupama djeca uče na svoj način, u skladu sa svojim potrebama i izabirući neku od stotinu ponuđenih aktivnosti.

Sportski program

Temeljni cilj programa je poticanje djetetovog cjelovitog (kognitivnog, tjelesnog i socio-emocionalnog) razvoja s naglaskom na razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te razvijanje pozitivnih stavova prema sportu, a sve kroz kvalitetno osmišljene i provođene kineziološke aktivnosti.

Temeljni cilj programa je poticanje djetetovog cjelovitog (kognitivnog, tjelesnog i socio-emocionalnog) razvoja s naglaskom na razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te razvijanje pozitivnih stavova prema sportu, a sve kroz kvalitetno osmišljene i provođene kineziološke aktivnosti. Program se provodi u Dječjem vrtiću Rakovac, Dječjem vrtiću Švarča i Dječjem vrtiću Dubovac. Provodi se 2 puta tjedno u trajanju od 45 minuta, tijekom redovnog radnog vremena vrtića. Program je namijenjen djeci od 5 do 7 godina.

Program provode odgojitelji educirani na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Prostori u kojima će se izvoditi program zadovoljavaju potrebne sigurnosnozaštitne uvjete. Radi se, prije svega, o multifunkcionalnim sportskim dvoranama i igralištima vrtića. U svakom vrtiću na raspolaganju je sportska dvorana s pripadajućom sportskom opremom i rekvizitima (namjenskim sredstvima i pomagalima) te vanjsko igralište s pripadajućim igralima i zelenim površinama.

Program senzorne stimulacije

Osnovni cilj programa je ponuditi primjerene poticaje i okruženje za cjeloviti razvoj djeteta i učenje putem osjetila, odnosno za senzornu integraciju kao temelj djetetovog cjelokupnog životnog učenja.

Osnovni cilj programa je ponuditi primjerene poticaje i okruženje za cjeloviti razvoj djeteta i učenje putem osjetila, odnosno za senzornu integraciju kao temelj djetetovog cjelokupnog životnog učenja. Program se provodi u Dječjem vrtiću Rakovac i u Dječjem vrtiću Turanj. Program provode 2 odgojiteljice educirane u Stručno-razvojnom centru za provedbu programa „Rana stimulacija osjetila – senzorna integracija“ u Zagrebu.

Prostor u kojem se provodi program zadovoljava sve sigurnosno-zaštitne uvjete. Radi se o sobama dnevnog boravka koje su opremljene standardnim didaktičkim sredstvima i pomagalima, ali i sredstvima i pomagalima specifičnima za senzomotornu stimulaciju djece. Također, program se provodi i u predprostorima, na terasi sobe dnevnog boravka, odnosno na igralištu te u multifunkcionalnoj dvorani. Prostorno-materijalno okruženje obogaćeno je materijalima i poticajima za istraživanje, manipuliranje, igranje i skrivanje.

 

Program medijske pismenosti

Osnovni cilj programa je razvoj digitalne kompetencije, jedne od 8 kompetencija prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Osnovni cilj programa je razvoj digitalne kompetencije, jedne od 8 kompetencija prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Na temelju cilja formulirane su bitne zadaće koje će se nastojati realizirati provedbom programa. Radi se o sljedećim zadaćama:

 • Upoznavanje različitih medijskih tvorevina i njihove uporabljivosti u svakodnevnom životu.
 • Poticanje razumijevanja i kritičkog promišljanja sadržaja i poruka posredovanih putem različitih medija.
 • Usvajanje medijskih kompetencija koje nam mogu pomoći u prepoznavanju medijskog djelovanja.
 • Učenje razlikovanja fikcije od stvarnosti,
 • Usvajanje komunikacijske kompetencije,
 • Interaktivno korištenje medijskih sredstava,
 • Razvijanje kritičkog mišljenja i djelovanja.

Program se provodi u okviru redovitog 10-satnog programa u svim vrtićima koji djeluju u okviru Dječjeg vrtića Četiri rijeke. Namijenjen je djeci u dobi od 5 do 7 godina, odnosno srednjim i starijim vrtićkim skupinama. Program provode odgojitelji predškolske djece uz pomoć i podršku stručnog tima (pedagoga, psihologa, zdravstvenog voditelja) i ravnatelja te suradnjom s vanjskim čimbenicima.

 

Program prometne kulture

Osnovni cilj programa je razvoj opće prometne kulture djece i njihova priprema za samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu kao pješaka, putnika u vozilima i vozača dječjih prijevoznih sredstava.

Osnovni cilj programa je razvoj opće prometne kulture djece i njihova priprema za samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu kao pješaka, putnika u vozilima i vozača dječjih prijevoznih sredstava. Program se provodi u okviru redovitog 10-satnog programa u svim vrtićima koji djeluju u okviru Dječjeg vrtića Četiri rijeke. Namijenjen je djeci u dobi od 6 do 7 godina, odnosno starijim vrtićkim skupinama.

Program provode odgojitelji starijih vrtićkih skupina uz pomoć i podršku odgojitelja čiji je predmet od osobitog interesa upravo prometni odgoj te pomoć i podršku stručno-razvojne službe i ravnatelja. Važan čimbenik u provedbi programa je i suradnja sa širom društvenom zajednicom, prije svega ustanovama i institucijama koje djeluju u području prometne prevencije poput Prometne policije, HAK-a i slično.

 

 

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić RakovacGrge Tuškana 9a, Karlovac47000 Karlovac
mob: 047 659 002
mail: web: vrtic-cetiririjeke.hr

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić DubovacKupska 847000 Karlovac
mob: 047 414 622

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić ŠvarčaIvice Gojaka 447000 Karlovac
mob: 047 431 680

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić TuranjTuranj 2047000 Karlovac
mob: 047 641 974

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić MahićnoMahićno 122a47286 Mahićno
Dječji vrtić Četiri rijeke

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!