×

Dječji vrtić Cvrčak

Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj je javna ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene godine dana do polaska u školu.
Dječji vrtić Cvrčak

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj je javna ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene godine dana do polaska u školu. Vrtić se organiziranim predškolskim odgojem bavi od 1962. godine, a pod imenom Cvrčak, ustanova je osnovana i registrirana 1. rujna 1996. godine.

U vrtiću se provode redoviti jaslički i vrtićki programi, posebni programi (program katoličkog vjerskog odgoja, program međunarodnih Eko škola, glazbena igraonica Notica) te programi javnih potreba (program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, program predškole i program za darovitu djecu Mali istraživači) .

Misija

Naša misija je njega, odgoj, naobrazba, zaštita psihičkog, fizičkog i duhovnog zdravlja tre brige za djecu rane i predškolske dobi, u skladu s humanističko razvojnom koncepcijom i drugim dokumentima koji štite djecu i promiču dječja prava.

Vizija

Želimo biti prepoznatljiv otočni Vrtić kroz:

 • Praćenje suvremenih metoda odgoja i obrazovanja djece te njihovu implementaciju u praksi
 • Provođenje programa odgoja za okoliš i održivi razvoj (zaštita okoliša, zdravo življenje, poštivanje temeljnih ljudskih prava, nenasilno rješavanje sukoba, tolerancija i moralan odnos prema različitosti, briga o kulturnoj baštini i drugo)
 • Jačanje partnerskih odnosa s roditeljima
 • Poboljšanje uvjeta življenja svih sudionika (djelatnici Vrtića, djeca i roditelji)
 • Intenzivnije uključivanje Vrtića u život lokalne zajednice

Programi

U vrtiću se provode redoviti jaslički i vrtićki program, posebni program (program katoličkog vjerskog odgoja, program međunarodnih Eko škola, glazbena igraonica Notica) te programi javnih potreba (program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, program predškole i program za darovitu djecu Mali istraživači).

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Ekološki program
 • Jezični program - talijanski
 • Program za djecu s teškoćama

Kratki program

 • Redoviti program
 • Vjerski program
 • Glazbeni program
 • Program za darovitu djecu

Detaljne informacije

Redoviti program

Redoviti se program odvija u 16 odgojno-obrazovnih skupina. Skupine se dijele prema kronološkoj dobi djeteta na jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3. godine do polaska u školu).

Redoviti se program odvija u 16 odgojno-obrazovnih skupina. Skupine se dijele prema kronološkoj dobi djeteta na jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3. godine do polaska u školu). Jaslički program se provodi u centralnom objektu u Malom Lošinju te u objektima Nešpula i Žižula u Velom Lošinju te Žalići u Nerezinama.

Cilj redovitog programa je osiguranje dobrobiti za dijete, cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija.Sobe dnevnog boravka su općom i didaktičkom opremom prilagođene potrebama programa, a djeca mogu, ovisno o organizaciji aktivnosti, koristiti i druge prostore vrtića. Ukoliko imaju interes, djeca mogu (uz dogovor i nadzor odgajatelja) posjećivati i druge odgojno-obrazovne skupine.

Program katoličkog vjerskog odgoja

Kraći program katoličkog vjerskog odgoja je vrtićki program namjenjen djeci školskim obveznicima u tekućoj pedagoškoj godini čiji roditelji putem anketa iskažu interes, a provodi se dva puta tjedno u centralnom objektu u Malom Lošinju i područnom objektu Žižula u Velom Lošinju.

Kraći program katoličkog vjerskog odgoja je vrtićki program namjenjen djeci školskim obveznicima u tekućoj pedagoškoj godini čiji roditelji putem anketa iskažu interes, a provodi se dva puta tjedno u centralnom objektu u Malom Lošinju i područnom objektu Žižula u Velom Lošinju. Program provode odgojiteljice sa završenom teološko-katehetskim doškolovanjem za vjerski odgoj djece predškolske dobi.

Ciljevi programa su njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičkih vrednota evanđenja u odnosu na sebe, drugog te na poseban način Boga.

Eko program

Program međunarodnih Eko škola je program koji se provodi kontinuirano tijekom pedagoške godine u svim odgojno-obrazovnim skupinama vrtića prema potrebama i interesima djece.

Program međunarodnih Eko škola je program koji se provodi kontinuirano tijekom pedagoške godine u svim odgojno-obrazovnim skupinama vrtića prema potrebama i interesima djece. Provedbom programa nastoji se ekološku dimenziju integrirati u sadržaje rada s djecom, učeći o okolišu kroz vlastito iskustvo, emocionalni doživljaj i kontakt s prirodom u neposrednom okruženju, ukljućujući roditelje, zaposlenike Vrtića i lokalnu zajednicu. Status Eko-škole je objavljen 2020. godine, te je Vrtić stekao Zlatni status.

Ciljevi programa su upoznavanje te proširivanje znanja o kulturnoj baštini otoka Lošinja te očuvanje i njegovanje tradicije i običaja kraja u kojem živimo kao i razvijanje svjesti o potrebi i važnosti razvrstavanja otpada, recikliranju, očuvanju prirode i okoliša otoka Lošinja te razvijati svijest o važnosti zdravog načina življenja.

Glazbena igraonica

Glazbena igraonica Notica je program koji je namijenjen djeci od 3 godine do polaska u školu čiji roditelji putem ankete iskažu interes.

Glazbena igraonica Notica je program koji je namijenjen djeci od 3 godine do polaska u školu čiji roditelji putem ankete iskažu interes. Glazbena igraonica se odvija u popodnevnim satima dva puta tjedno po 60 minuta (osam sati mjesečno), a provodi ga odgojiteljica s dodatnim glazbenim obrazovanjem.

Ciljevi glazbene igraonice su kroz glazbeni medij, kao jedan od najspontanijih načina izražavanja sebe u ranom djetinjstvu, razvijati sve djetetove potencijale i sposobnosti te kroz iskustveno učenje jačati želju djetata za uključivanjem u različite glazbene aktivnosti.

Program talijanskog jezika

Program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine je cjelodnevni redoviti vrtićki program koji se provodi u jednoj mješovitoj vrtićkoj odgojno-obrazovnoj skupini u objektu Perla u Malom Lošinju.

Program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine je cjelodnevni redoviti vrtićki program koji se provodi u jednoj mješovitoj vrtićkoj odgojno-obrazovnoj skupini u objektu Perla u Malom Lošinju. Program provode odgojiteljice s dodatnim obrazovanjem na talijanskom jeziku.

Ciljevi programa su osigurati poticajno okruženje (prostor, opremu, stručni kadar, raznovrsne aktivnosti i dr. ) u kojem će djeca, na talijanskom jeziku i uz specifične sadržaje kulturne baštine talijanske nacionalne manjine, razviti svoje pune potencijale, zadovoljiti aktualne interese i potrebe, stjecati znanja, vještine i navike potrebne za razvoj cjeloviti dječje osobnosti.

Program predškole

Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u školu.

Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u školu. Provodi se kao kraći program (250 sati) za djecu koja ne pohađaju vrtić, odnosno kao integrirani program za djecu koja ga pohađaju.

Cilj programa je osigurati okružje u kojem će djeca najviše moguće razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rastu i razvoju, što ih u školi očekuju.

Osnovna zadaća programa je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

Program za darovitu djecu

Program za darovitu djecu Mali istraživači je program koji se provodi kao kraći program u poslijepodnevnim satima, a obuhvaća potencijalno darovitu djecu od tri godine do polaska u školu.

Program za darovitu djecu Mali istraživači je program koji se provodi kao kraći program u poslijepodnevnim satima, a obuhvaća potencijalno darovitu djecu od tri godine do polaska u školu. U sam proces prepoznavanja i identifikacije potencijalno darovite djece uključuju se roditelji, odgojitelji i stručne suradnice psihologinja i logopedinja.

Cilj programa je poticati maksimalan razvoj djetetovih sposobnosti, prilagođavanje specifičnim potrebama i mogućnostima svakog djeteta te iskazivanje kreativnosti i potencijala darovite djece. Program provode odgojiteljice koje su završile edukaciju za poticanje područno-specifičnih darovitosti djeteta Stručno-razvojnog centra Dječjeg vrtića Iskrica u Zagrebu.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić CvrčakOmladinska 1451550 Mali Lošinj
mob: 051 232 031
mail: web: dvc-mali-losinj.hr

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić PerlaLošinjskih brodograditelja 1751550 Mali Lošinj
mob: 091 2104 615

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić ŽižulaVladimira Nazora 41A51551 Veli Lošinj
mob: 051 236 137

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić NešpulaVladimira Gortana 2851551 Veli Lošinj
mob: 091 2104 621

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić ŽalićiMarinculićeva 2151554 Nerezine
mob: 091 2104 614
Dječji vrtić Cvrčak

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!