×

Dječji vrtić Marjan

Split

Dječji vrtić MARJAN organizira i provodi programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršenih godinu dana do polaska u školu.
Dječji vrtić Marjan

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Osnovni cilj sveukupnog rada i funkcioniranja vrtića zasniva se na očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djece, kao i na poticanju cjelovitog razvoja svakog pojedinog djeteta.

Prateći suvremene znanstvene spoznaje i dostignuća o zakonitostima rasta i razvoja djece nastojimo osigurati optimalne odgojne i obrazovne uvjete kako bi institucionalno ustrojstvo predškolskog odgoja bilo što kvalitetnije usmjereno na zadovoljavanje potreba i prava djece, roditelja i zaposlenika.

Ustanova ranog predškolskog odgoja koja njeguje suvremenu koncepciju rada pridaje mnogo pažnje razvoju kvalitetnih odnosa s roditeljima djece svoje ustanove kao i čitavom lokalnom zajednicom.

Roditelje uvažavamo kao ravnopravne članove vrtića – partnere, koji ustanovu obogaćuju svojim individualnim posebnostima te svojom vlastitom kulturom i time pridonose kvaliteti ustanove u cjelini.
Upravo iz tih razloga provodimo edukacije, programe koji pridonose većoj razini roditeljskih kompetencija i stručnoj razini rada odgojitelja i stručnih suradnika.

Želimo da vrtić Marjan bude mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u bogatom, poticajnom okruženju.

Programi

Cjelodnevni program

  • Redoviti program
  • Sportski program
  • Jezični program - engleski

Detaljne informacije

Početno usvajanje stranog jezika – engleski jezik

Program ranog učenja engleskog jezika u mješovitoj skupini provodi se u dječjem vrtiću Koralj (1 odgojna skupina) i u dječjem vrtiću Potočnica 1.

Ovaj program temelji se na prirodnom situacijskom učenju. Jezični sadržaji se kreiraju u autentičnom kontekstu na temelju svakodnevnih situacija, dnevne rutine, te na temelju interesa, želja i potreba djece. Kurikulum je fleksibilan, u interakciji s kulturom, okruženjem, vremenom. Djeci se nastoji pružiti stalan protok razumljivog sadržaja, djeci bliskih i zanimljivih aktivnosti i dovoljno dodatnih informacija kako bi usvajali jezik bez pritiska.

Odgojitelji u komunikaciji koriste kombinirano hrvatski i engleski jezik. Djecu se potiče da izraze svoje misli, mišljenja i osjećaje na engleskom jeziku. Fokus je na slušanju i spontanom korištenju jezika.

Odgojitelji kreiraju ugodnu, poticajnu atmosferu i okruženje, a sadržaji se temelje na temama koje formiraju i formuliraju praćenjem djece i njihovih interesa. Vizualna pomagala koriste se kao pomoć u razumijevanju, te tehnologija kao višestruki poticaj i izvor kvalitetnih jezičnih sadržaja. Tako djeca usvajaju jezik bez napora.

Prirodni pristup učenja pripada tradiciji stjecanja jezika gdje se prirodan način učenja hrvatskog jezika koristi i za učenje engleskog. Naglasak ovog pristupa nisu bilo kakve tehnike, nego aktivnosti koje su zasnovane na poticajnom okruženju i sadržaju, oslobođenom bilo kakvog pritiska i smislenoj komunikaciji, a ne gramatičkom svladavanju jezika. Osnovna težnja je da proces učenja bude zanimljiv i zabavan, te da se uklopi u svakodnevni ritam kako bi bio učinkovit.

U procesu ranog učenja engleskog jezika važno je poticati dječju radoznalost, kreativnost, bitno je uvoditi razne i zanimljive aktivnosti. A najvažnije je pri tome koristiti igre jer igra je alat koji djeca koriste za učenje o svijetu i društvu. Kroz igru, njihove društvene i kognitivne potrebe mogu se ispuniti i razvijati. Igra je način na koji djeca stupaju u interakciju s ovim svijetom i stvaraju iskustva koja su im potrebna za razumijevanje društva i za interakciju s ljudima. Naglasak je na kvalitetnom kreiranju sadržaja, a ne na reprodukciji, te na što većoj razini uronjenosti djece u jezik.

S tim ciljem djecu se potiče na različite oblike kreativne prerade i stvaralačko izražavanje iskustava, ideja, razumijevanja, emocija, doživljaja putem raznolikih oblika izražavanja i stvaranja kroz igru, pokret, glazbu, likovnost, dramatizaciju, razgovor, integracijom i prezentacijama, te izlaganjem kreativnih izričaja i doživljaja djece.

Posebni program likovno-scenskog izraza

Posebni program likovno-scenskog izraza u DV Kaštelet provodi se u jednoj 10 satnoj mješovitoj odgojnoj skupini, u kojoj su djeca u dobi od 4 do 7 godina. S manjim izmjenama, kao takav postoji od 2001. godine u kontinuitetu.

U odgojno-obrazovnom radu Posebnog programa likovno-scenskog izraza, različitim igrama i aktivnostima se potiče cjelovit razvoj djeteta, gdje se uz različite sadržaje i materijalno okruženje nastoje integrirati različita umjetnička područja. Takvim pristupom kreira se poticajna okolina za učenje i igru, stvaralaštvo, komunikaciju, socijalizaciju i suradnju, ali i vesela i opuštena atmosfera u kojoj djeca spontano oslobađaju sve svoje potencijale.

Promatrajući dijete kao cjelovito biće sa svojim individualnim razlikama, posebno se promiče znanje koje dijete stječe aktivno, oslanjajući se na svoj urođeni istraživački potencijal, uvažavanje svojih i tuđih potreba te donošenje odluka u kojima zastupa vlastito mišljenje. Potiče se razvoj kritičkog i divergentnog mišljenja u raznim aktivnostima:
razgovor s djecom u kojem se podržava kreativno razmišljanje i rješavanje problema na drugačiji način edukativne slikovnice, narodne priče i bajke s moralnim vrijednostima
igrokazi, scenske igre, improvizacije, dramatizacije i adaptacije, istraživačko-spoznajne aktivnosti likovno izražavanje doživljenog, opaženog i zamišljenog: grafičkim, kolorističkim i volumenskim izražavanjem oblikovanim i neoblikovanim materijalom.

Proteklih pedagoških godina realizirani su mnogobrojni projekti, od kojih su neki potrajali i više godina. Polazište za svaki od njih je bio interes djece koji je prepoznat i podržan od odgojitelja.


U okviru ovog posebnog programa djeca s odgojiteljima posjećuju različite kulturne i povijesne lokalitete, muzeje, knjižnice, galerije, kazališta te ustanove sličnog karaktera. Također često svojim predstavama, igrokazima, recitalima nastupaju na gradskim manifestacijama u zajednici. Njegovanje likovnog i scenskog izričaja, otvorenost, raznolikost i kreativnost su temeljne značajke ovog programa.

Integrirani sportski program

Integrirani sportski program provodi se u DV Mandalina od 2013./14. pedagoške godine., najprije u jednoj, a od 2017./18. u dvije odgojne skupine, Bubamare i Dupini.

Dobno su mješovite (djeca od 3 do 6/7 god.), sva djeca sudjeluju u programu, a sportske aktivnosti s njima provode odgojitelji i vanjski suradnik kineziolog. Odgojitelji su dodatno educirani za ovu vrstu programa te se kontinuirano stručno usavršavaju.

Djecu se kroz program potiče na sve oblike tjelesne aktivnosti pri čemu kineziolog i odgojitelji imaju individualizirani i fleksibilan pristup svakom djetetu, uvažavajući njegov cjelovit razvoj. Predškolskom djetetu se upoznajući ga s različitim sportovima ukazuje na važnost svakodnevnih tjelesnih aktivnosti u vrtiću, ali i izvan njega. Prate se sva sportska događanja i manifestacije te potiče djecu i njihove roditelje da ih također prate, kako bi i na taj način zavoljela sport.

Program sportskih aktivnosti s djecom od 3 do 6/7 godine života nije usmjeren na stvaranje budućih sportaša već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece, gdje ona stječu potrebna znanja, vještine i navike te im se produbljuje interes za tjelesnom aktivnošću kroz igru i zabavne sadržaje. Osim zadovoljavanja biološke potrebe djeteta za kretanjem, programom se nastoji održavati i unaprjeđivati zdravlje djece te njegovati zdrav stil života, imajući u vidu sveukupnu dobrobit za dijete (osobnu, tjelesnu, emocionalnu, socijalnu i obrazovnu).

S obzirom na posebnosti rada u Integriranom sportskom programu uspješna suradnja s roditeljima od posebnog je značaja, budući da je od velike važnosti za stvaranje istinskog partnerskog odnosa s ciljem što kvalitetnijeg rada programa i prosperiteta djece. Ostvaruje se suradnja s vanjskim suradnicima u lokalnoj zajednici, voditeljima i članovima sportskih klubova kao i sa stručnim ustanovama i udrugama. Odgojitelji s djecom sudjeluju u raznim sportskim aktivnostima izvan vrtića. Otvorenost i fleksibilnost su u osnovne značajke ovog programa, što se odražava na svakodnevne planirane aktivnosti s djecom, ali i odraslima.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Dječji vrtić MarjanPut sv. Mande 1121000 Split
mob: 021 396 275
mail: web: vrtic-marjan.hr

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić CicibanPut Meja 121000 Split
mob: 021 399 289

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić CrvenkapicaPlančićeva 6 i 821000 Split
mob: 021 384 229

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić GajetaJobova 2021000 Split
mob: 021 384 240

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić GrdelinTeslina 1921000 Split
mob: 021 385 038

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić KašteletT.P.Marovića 421000 Split
mob: 021 358 672

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić KekecFra Bonina 521000 Split
mob: 021 385 985

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić KoraljPut Skalica 11a21000 Split
mob: 021 318 462

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić MandalinaPut Sv. Mande 1121000 Split
mob: 021 396 277

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić PahuljicaSukoišanska 1121000 Split
mob: 021 484 818

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić PčelicaLovretska 1321000 Split
mob: 021 480 319

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Potočnica IDomovinskog rata 6021000 Split
mob: 021 382 216

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Potočnica IITršćanska 3521000 Split
mob: 021 382 142

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić TamarinNazorov prilaz 221000 Split
mob: 021 394 133

Područni objekt

Područni objekt - Dječji vrtić Veseli daniStarčevićeva 3221000 Split
mob: 021 318 010
Dječji vrtić Marjan

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!