×

Katolički dječji vrtić Eden

Vinkovci

Katolički dječiji vrtić Eden je predškolska ustanova sa sjedištem u Vinkovcima.
Katolički dječji vrtić Eden

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!

Osnovne informacije

Katolički dječiji vrtić Eden je predškolska ustanova sa sjedištem u Vinkovcima. Župa Sv. Ćirila i Metoda u Vinkovcima osigurala je novčana sredstva i prostor potreban za početak rada ustanove. Vrtić je osnovan 1992. godine. Katolički dječji vrtić je odgojno-obrazovna ustanova koja pridonosi cjelovitom i svestranom odgoju djece rane i predškolske dobi utemeljenom na katoličkoj vjeri prožeto vrijednostima humanizma i životne radosti. Preko djece Ustanova utječe i na kršćansko oblikovanje roditelja ili skrbnika da budu nositelji dobra i mira.

Cilj

Učiniti vrtić sigurnim mjestom u kojem ćemo djetetu pružiti kvalitetu življenja razvijajući temeljne ljudske i kršćanske vrednote i pri tome uvažiti njegove individualne potrebe.

Programi

Cjelodnevni program

 • Redoviti program
 • Montessori program
 • Vjerski program

Kratki program

 • Redoviti program
 • Jezični program - engleski
 • Sportski program

Detaljne informacije

Program predškole

Program predškole dio je redovitog programa vrtića.

Cilj programa

Osigurati okružje u kojem će djeca najviše moći razviti svoje potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u školi očekuju.

Način realizacije

Primjena suvremenih procesa učenja djece zasnovanih na najnovijim znanstvenim spoznajama. Posebna se pozornost pridaje poticajnoj organizaciji socio-pedagoškog konteksta u kojem treba osmisliti, ponuditi izbor različitih aktivnosti i igara.

Način vrednovanja

 • Kroz praćenje provedbe bitnih zadaća i razvojnog plana ustanove
 • Samo evaulacija i vanjska evaulacija rada

Program katoličkog vjerskog odgoja

U sklopu redovitog odgojno obrazovnog programa koji se provodi u vrtićima provodi se i program katoličkog vjerskog odgoja.

U sklopu redovitog odgojno obrazovnog programa koji se provodi u vrtićima provodi se i program katoličkog vjerskog odgoja. Cilj katoličkog vjerskog odgoja je odgajati religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti je za jedine ljudske vrijednosti: savjest, intelekt, karakter, vjera, ljubav, nada i osobnost.

U redoviti program integrirani su elementi katoličkog vjerskog odgoja gdje se indirektno, kroz igru u djetetu potiče ljubav prema istini, dobroti i životu. Tako se na spontan i blag način, poštujući dječju prirodu njeguje i duhovna dimenzija djeteta. Pažljivo osmišljeni poticaji i aktivnosti uče dijete ljubiti i poštovati sebe i druge, ujedno ga odgaja za odgovornost prema cijelom svijetu. Program se provodi planski i predviđeno slijedeći liturgijsko vrijeme i blagdane. Program Kateheze Dobrog Pastira integriran je u postojeći program vjerskog odgoja koji se provodi u oba vrtića . Program provode educirane odgojiteljice katehistice.

Montessori program

Vjerski odgoj prema načelima Montessori pedagogije dio su redovitog programa vrtića.

Vjerski odgoj prema načelima Montessori pedagogije dio su redovitog programa vrtića. Marija Montessori potvrđuje da je religioznost, životni element za razvoj djeteta i da ono treba imati religiozno iskustvo od samoga rođenja, jer ako mu nedostaje religiozno iskustvo, tada će mu manjkati nešto što je temeljno za razvoj čovjeka.

Nadahnuta idejom Marije Montessori, Sofija Cavalletti, naša suvremenica, nastavila je istraživati potencijale djeteta, poglavito na religioznom području. Na temelju studija Svetog Pisma i rimokatoličke liturgije, te katoličkog nauka i Hebrejske škole, u suradnji s Giannom Gobbi, učenicom Marije Montessorii montessori učiteljicom, razvija koncept za religiozni odgoj predškolske i školske djece i naziva ga Kateheza dobroga Pastira. Promatrajući djecu, Cavalletti, Gobbi i ostali suradnici u svom radu opredijelili su se za ovaj put: izravnije uvoditi djecu u tajnu Kristove osobe i njegova odnosa prema nama, kroz prispodobe. To su slike iz svakodnevnog života kojima se Isus služio da bi nam približio Kraljevstvo Božje. Kateheza dobroga Pastira izbliza slijedi liturgijsku godinu, a središnja prispodoba za djecu predškolske dobi jest ona o Dobrom Pastiru (Iv 10, 1-16). Kateheza je utemeljena na kerigmi, navještenju, događajima koji su radosna vijest za nas.

Program engleskog jezika

Engleski jezik integrirani je dio odgojno-obrazovnog procesa i oblik njegovog obogaćivanja.

Engleski jezik integrirani je dio odgojno-obrazovnog procesa i oblik njegovog obogaćivanja. U našim vrtićima provodimo verificirani Program ranog učenja engleskog jezika sa djecom starije skupine. Program se provodi se u starijoj skupini 45 minuta dva puta tjedno.

Cilj programa je poticati djetetove komunikaciju i sposobnost korištenja engleskog jezika u svakodnevnim životnim situacijama.

Zadaće programa su :

 • Stvarati bogato i poticajno okruženje koje će kod djeteta buditi želju za komunikacijom i aktivnim sudjelovanjem u skupnim i individualnim aktivnostima na maternjem i stranom jeziku.
 • U svakodnevnim životnim situacijama, kroz igru i druženje sa vršnjacima poticati usvajanje riječi, jezičnih i fonemskih struktura engleskog jezika te razvijanje vještina komunikacije.
 • Proširivati rječnik kroz različite oblike izražavanja usvajanjem kratkih pjesmica, stihova, brojalica i igara s raznovrsnim materijalima.
 • Jačati dječji osjećaj sigurnosti i samopoštovanja u spontanom izražavanju na engleskom jeziku.
 • Njegovati interes i poštivanje prema drugim kulturama.

Program se provodi uz pomoć Macmillan-ovog programa Cheeky Monkey. Cheeky Monkey je tečaj engleskog jezika u tri stupnja za djecu od 3 do 6 godina. Glavni lik i nositelj aktivnosti je simpatični i veseli majmun Ceeky Monky koji djecu vodi u različite avanture i aktivnosti vezane za život u zajednici. Ceeky Monky i njegove priče i pjesme pomažu djetetu povezati njegove avanture sa njihovim vlastitim životom i iskustvom.

Sportski program

Tjelesni odgoj integrirani je dio odgojno-obrazovnog procesa i oblik njegovog obogaćivanja.

Tjelesni odgoj integrirani je dio odgojno-obrazovnog procesa i oblik njegovog obogaćivanja. U našim vrtićima provodimo Program tjeslesne kulture s djecom srednje i starije skupine. Program se provodi se dva puta tjedno po jedan školski sat.

Cilj i namjena programa:

Razvijanje zdravstvene kulture djece vrtićke dobi radi čuvanja zdravlja, njegovanja higijenskih navika kod djece, razvijanje pozitivnih osobina radi ubrzavanja procesa socijalizacije te dijagnostika antropološkog statusa djece vtićke dobi.

Lokacije i kontakti

Centralni objekt

Centralni objekt - Katolički dječji vrtić EdenErvenička 132100 Vinkovci
mob: 032 364 232
mail: web: kdveden.hr

Područni objekt

Područni objekt - Katolički dječji vrtić Srce MarijinoŠkolska ulica 3532100 Vinkovci
mob: 032 357 757
Katolički dječji vrtić Eden

Imate pitanje? Javite nam se!

Pošaljite upit putem obrasca, naši djelatnici će vam se javiti u najkraćem roku!