×

Kompetencije djeteta novog doba

Radionica

Radionica 5: Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu - budi kreativan

Kroz različite zabavne igre i aktivnosti ponudit ćemo ideje kako kod kuće i u obrazovnom kontekstu poticati inicijativnost, kreativnost, kritičko i divergentno mišljenje te rješavanje problema.
Kompetencije djeteta novog doba

Konferencija je održana 08. i 09.03.2019.

Konferencija "Kompetencije djeteta novog doba" održana je 08. i 09.03.2019. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Kreativnost je ona sposobnost koju kod djece možemo naslutiti u njihovim neuobičajenim i originalnim pitanjima i odgovorima, u neuobičajenim mudrim izjavama, njihovoj neiscrpnoj maštovitosti i inventivnosti, smislu za improvizaciju i originalnim rješenjima problema te hrabrosti da iskažu te ideje. (Koren 1989). E. Fromm je rekao: „Kreativnost zahtjeva hrabrost da se odvojimo od sigurnog.“ U današnjem, promjenjivom svijetu kompetencije koje se najviše traže na tržištu su upravo: sposobnost rješavanja problema, kritičko mišljenje, kreativnost i socijalne vještine. Američki psiholog Sternberg smatra da bi trebalo razvijati kreativnost kao stil življenja koji će prožimati svaki segment našeg djelovanja. Kako bismo kod djece razvili kreativan odnos prema svijetu važno je poticati unutarnju i vanjsku samostalnost, njegovati radoznalost i prirodnu inicijativu djeteta da istražuje, propituje i stvara nove ideje.

Tijekom radionice ćemo se kratko ostvrnuti na osobine potrebne za kreativno djelovanje, pribiližiti pojmove „razmišljanje koje podržava rast i razvoj“ (growth mindset) i „fiksni način razmišljanja“ (fixed mindset) te kako kod djece razviti stav da je važno istraživati svoje mogućnosti, preuzimati izazove i ulagati trud . Kroz različite zabavne igre i aktivnosti ponudit ćemo ideje kako kod kuće i u obrazovnom kontekstu poticati inicijativnost, kreativnost, kritičko i divergentno mišljenje te rješavanje problema.

Kompetencije djeteta novog doba

Konferencija je održana 08. i 09.03.2019.

Konferencija "Kompetencije djeteta novog doba" održana je 08. i 09.03.2019. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!