×

Online pedagoška akademija 2020/2021

Predavači

prof. Tanja Sever

Specijalistica kliničke psihologije, nakon više godina rada na raznim pozicijama u javnom sektoru, od 2000. vodi vlastitu privatnu praksu - Psihološki centar Sever.
Tanja Sever
Tanja Sever

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Specijalistica kliničke psihologije, nakon više godina rada na raznim pozicijama u javnom sektoru, od 2000. vodi vlastitu privatnu praksu - Psihološki centar Sever. Radila je na stvaranju prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti i na svim ostalim preduvjetima za stvaranje Hrvatske psihološke komore, gdje je vodila kliničku sekciju i bila članica Upravnog odbora.

Intenzivno i predano bavi se dijagnostikom, tretmanom i terapijom djece i mladih u individualnim i skupnim oblicima rada. Višegodišnji je vanjski suradnik Katedre za razvojnu psihologiju Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija u Zagrebu. Rado se bavi predavanjima za struku, sustručnjake i roditelje na temu perfekcionizma, emocionalnosti darovitih, pervazivnih poremećaja, te problema pažnje i koncentracije u dječjoj dobi.

Predavači