×

Kako komunicirati s djecom novog doba

Predavači

Ljiljana Vukšić

U bogatoj profesionalnoj karijeri članica je više stručnih odbora te je održala brojna predavanja i radionice na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, namijenjene odgajateljima, učiteljima, pedagozima i ravnateljima ustanova.
Ljiljana Vukšić
Ljiljana Vukšić

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Ljiljana Vukšić diplomirala je 1982. na Pedagoškoj akademiji u Splitu kao nastavnik predškolskog odgoja, a 2011. Diplomirala je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru, gdje je stekla naziv prof. predškolskog odgoja.

Od 1984. do 1998. radi kao odgojitelj i v.d. ravnatelja u Dječjem vrtiću Kolibri u Zagrebu. Godine 1998. imenovana je ravnateljicom DV Izvor u Zagrebu, gdje radi do 2013. godine, kada odlučuje osnovati vlastitu Ustanovu za predškolski odgoj, DV Mali Istraživač.

U bogatoj profesionalnoj karijeri članica je više stručnih odbora te je održala brojna predavanja i radionice na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, namijenjene odgajateljima, učiteljima, pedagozima i ravnateljima ustanova. Također, objavila je nekoliko radova u stručnim časopisima.

U zadnjih 19 godina pod njezinim ravnateljstvom u ustanovama za rani odgoj (DV Izvor, DV Mali istraživač) postignuti su značajni rezultati u praktičnom radu na području institucionalnog ranog odgoja i obrazovanja. Posebno se ponosi dvjema nagradama:

  • Nagrada Grada Zagreba 2006. godine gradskom DV Izvor, za posebna postignuća i doprinos razvoju ranog i predškolskog odgoja u Gradu Zagrebu
  • Nagrada za ženu poduzetnicu 2016 godine u dijelu socijalnog poduzetništva koju dodjeljuje UDRUGA POSLOVNIH ŽENA KRUG u sklopu HGK

Predavači