×

Kako komunicirati s djecom novog doba

Predavači

dr. Ranko Rajović

Ranko Rajović je specijalist interne medicine, magistar neurofiziologije, doktor sportskih znanosti. i autor NTC programa učenja koji se provodi u 17 država Europe.
Ranko Rajović
Ranko Rajović

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Ranko Rajović je specijalist interne medicine, magistar neurofiziologije, doktor sportskih znanosti. Autor je NTC programa učenja koji se provodi u 17 država Europe, a u 7 je akreditiran od strane ministarstva obrazovanja. Osnivač je Mense u 5 država, od 2002. godine je i član odbora međunarodne Mense za darovitu djecu (predsjednik 2010. – 2012). Suradnik je UNICEF-a. Dobio je priznanje međunarodne Mense (MERF – Mensa education and research foundation) za intelektualni doprinos društvu (2015). Radi na Pedagoškom fakultetu u Kopru u Sloveniji. Gostujući je profesor na nekoliko sveučilišta.

Predavači