×

Kako komunicirati s djecom novog doba

Predavači

Lana Ciboci

Lana Ciboci voditeljica je Centra za upravljanje kvalitetom te pomoćnica dekana za studije komunikacija na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment.
Lana Ciboci
Lana Ciboci

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Lana Ciboci voditeljica je Centra za upravljanje kvalitetom te pomoćnica dekana za studije komunikacija na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predaje i na Hrvatskim studijima te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Koautorica je prvog istraživanja o medijskoj pismenosti u Hrvatskoj te urednica knjige „Djeca medija. Od marginalizacije do senzacije”, kao i priručnika o medijskoj pismenosti, nastalih u sklopu projekta Djeca medija. Izvršna je urednica međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review.

Predavači