×

U potrazi za skrivenim talentima

Predavanje

Potencijalna kreativnost djece i mladih – razumijevanje, poticanje, mjerenje

Cilj izlaganja je prezentirati najnovija stremljenja na područja razvoja, poticanja i mjerenja kreativnosti. Također se želi ukazati na položaj potencijalno darovite djece u hrvatskom obrazovnom sustavu te potrebu za pokretanjem organiziranog sustava obrazovanja darovitih i talentiranih.
U potrazi za skrivenim talentima

Konferencija je održana 16.11.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 16.11.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!

Kreativnost kao konstrukt, oduvijek je bila izazov za stručnjake, znanstvenike, praktičare. Tijekom povijesti mijenjao se njezin značaj, zastupljenost u praksi i istraživačkim interesima znanstvenika, nastajali su brojni programi za njezino poticanje. Oduvijek je bilo pojedinaca koji su nudili kreativna rješenja brojnih praktičnih i znanstvenih problema, unaprjeđivali kvalitetu života, uglavnom stvarajući nove proizvode. Smatra se da u 21. stoljeću kreativnost igra značajnu ulogu u razvoju ekonomije svake zemlje. Znanstvenici ističu da se kreativnost može razvijati pa se brojni programi namijenjeni predškolskoj djeci intenzivno bave problemima poticanja kreativnosti. Kod potencijalno darovite djece kreativnost je jedna, uz sposobnosti i osobine ličnosti, važna komponenta iskazivanja darovitosti.

Cilj je izlaganja prezentirati najnovija stremljenja na područja razvoja, poticanja i mjerenja kreativnosti. Također se želi ukazati na položaj potencijalno darovite djece u hrvatskom obrazovnom sustavu te potrebu za pokretanjem organiziranog sustava obrazovanja darovitih i talentiranih. Posebno će se dati pregled aktivnosti Centra za poticanje darovitih, Rijeka kao jednog od čimbenika u osvještavanju javnosti o potrebama darovite I talentirane djece. Jedna od značajnijih aktivnosti Centra, kao European Talent Point-a u europskoj mreži ESTN, jeste pokretanje projekta standardizacije i primjene testa potencijalne kreativnosti EPoC u RH. Test je nastao kao rezultat zajedničkog znanstvenog istraživanja kreativnosti, investicijske teorije kreativnosti, Todda Lubarta i Roberta J. Sternberga. EPoC test nudi mjerenje u različitim domenama: jezično-literarnoj i likovnoj, matematičkoj, znanstveno-istraživačkoj, socijalno-interpersonalnoj, glazbenoj, kineziološkoj domeni. Prezentirat će se njegove mogućnosti u primjeni u neposrednom radu s djecom. Temeljni cilj projekta EPoC testa je objavljivanje testa na hrvatskom jeziku kako bi se na taj način obogatila znanstveno-stručna i praktična dimenzija rada s potencijalno kreativnom i darovitom djecom i mladima.

U potrazi za skrivenim talentima

Konferencija je održana 16.11.2018.

Konferencija "Kako komunicirati s djecom novog doba" održana je 16.11.2018. Ukoliko imate pitanja u vezi konferencije pošaljite nam upit i javit će vam se u najkraćem roku!