×

U potrazi za skrivenim talentima

Predavači

dr.sc. Jasna Arrigoni

Dr.sc. Jasna Arrigoni zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, na kojem vodi i kolegij "Poticanje darovitih", za buduće učitelje primarnog obrazovanja i odgajatelje. Doktorirala je na području obrazovanja darovitih na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, čiji je i vanjski suradnik.
Jasna Arrigoni
Jasna Arrigoni

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Dr.sc. Jasna Arrigoni, po struci pedagog, dugi niz godina radila je kao školski pedagog u osnovnoj školi u Rijeci. Njezini profesionalni interesi usmjereni su na pitanja potencijalno darovitih i talentiranih te načina njihova obrazovanja. Od 2003. godine radila je kao vanjski suradnik Učiteljskog fakulteta u Rijeci, a od 2010. godine je i stalno zaposlena te, između ostalog, vodi i kolegij Poticanje darovitih, za buduće učitelje primarnog obrazovanja i odgajatelje. Doktorirala je na području obrazovanja darovitih na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, čiji je i vanjski suradnik.

Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima, izlagala radove, sudjelovala kao članica tima u raznim projektima u okviru sveučilišta i izvan njega. Ostvaruje suradnju sa stručnjacima iz inozemstva u realizaciji određenih projekata. U okviru MZOŠ bila je angažirana kao dio tima za izradu pravnih dokumenata koji se odnose na praćenje, identifikaciju i obrazovanje darovitih i talentiranih učenika. Voditeljica je i jedan od osnivača udruge Centar za poticanje darovitosti u Rijeci.

Predavači