×

Online pedagoška akademija 2021/2022

Predavači

Nataša Klarić Bonacci

Fonetski muzičar, predavač na brojnim seminarima o uporabi glazbe u svrhu tretiranja poremećaja slušanja, jezika i govora u Hrvatskoj i inozemstvu
Nataša Klarić Bonacci
Nataša Klarić Bonacci
Foto: MliječniZub

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Diplomirala na studiju fonetike te njemačkog jezika i književnosti u Zagrebu, završila srednju Glazbenu školu - smjer violinist. Usavršava se za rad s djecom sa oštećenjem sluha te poremećajima u razvoju jezika i govora te dugi niz godina radi u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG s djecom predškolske dobi kao fonetski muzičar provodeći u svom radu postupak glazbenih stimulacija.

Predavačica je na brojnim seminarima o uporabi glazbe u svrhu tretiranja poremećaja slušanja, jezika i govora u Hrvatskoj i inozemstvu. Kontinuirano se educira iz područja glazbene edukacije djece (Orff Schulwerk, Music Together) i muzikoterapije u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj.

Od 2014. licencirana je voditeljica glazbenih radionica za djecu i njihove roditelje „Music Together”, a od 2016. radi kao voditeljica radionica u sklopu „Suzin Music Together” u Zagrebu. Od 2007.-2014. radi kao predavačica njemačkog jezika na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Interes i izazov su joj rad u području muzikoterapije, ranog glazbenog razvoja i fonetike.

Predavači