×

Online pedagoška akademija 2021/2022

Predavači

prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak

Redovita je profesorica i znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, redovita članica Hrvatske akademije odgojno obrazovnih znanosti i članica njezinog Predsjedništva.
Rea Fulgosi Masnjak
Rea Fulgosi Masnjak

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Voditeljica je poslijediplomskog doktorskog studija: “Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u okviru kojeg je su-nositeljica više kolegija koje izvodi na engleskom jeziku.

Tijekom 36 godina rada na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, uz nastavu je kontinuirano obavljala i druge zadatke bitne za funkcioniranje Fakulteta, sudjelovala je u organizaciji međunarodnih i domaćih skupova, simpozija i okruglih stolova, a u programe studija edukacijske rehabilitacije na svim obrazovnim razinama uvela je i razvila veći broj novih kolegija i osuvremenila je postojeće.

Osnovala je i pokrenula kontinuiranu aktivnost senzorno integrativne procjene u Kabinetu za senzornu integraciju, Nastavno- kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čija je i voditeljica. Koautorica je interdisciplinarnog tehnološkog projekta „Prvi hrvatski Višeosjetilni park”, na osnovu kojeg je grad Zagreb uvršten u katalog ekoloških gradova Europe. Kontinuirano izvodi stručne edukacije iz Senzorne integracije kroz više razina/modula, za edukacijske rehabilitatore i stručnjake drugih profesija u okviru Centra za cjeloživotno učenje, ERF-a.

U okviru pro bono aktivnosti u zajednici, održala je i kontinuirano održava stručna predavanja u dječjim vrtićima i osnovnim školama Grada Zagreba, s ciljem popularizacije senzorno integrativnog pristupa u odgoju i obrazovanju sve djece.

 

Predavači