×

Online pedagoška akademija 2021/2022

Online predavanje

Dramski odgoj djece rane i predškolske dobi

Predavanje uvodi polaznike u svijet dramskog odgoja te pojašnjava neke pojmove iz područja dramske pedagogije navodeći niz korisnih savjeta kako započeti dramski rad s djecom.
Online pedagoška akademija 2021/2022

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Cilj predavanja je aktivirati dramsku znatiželju samih polaznika te im ponuditi niz dramskih igara, vježbi i tehnika pomoću kojih će stvarati planiranu dramsku igru koja će razvijati sociomocionalne vještine kod djece.

U predškolskim ustanovama još uvijek je česta praksa da se predstave s djecom pripremaju na način da se krene od zadanog teksta koji djeca onda nauče reproducirati. Međutim, suvremena dramska pedagogija naglašava važnost procesnog stvaranja predstave u kojem su svi sudionici aktivan, nezaobilazan i važan dio njezina nastanka. Da bi predstava bila uspješna, potrebno je da djeca prožive, osjete te igraju situacije koje su bliske njihovom životnom iskustvu.

Voditeljica će polaznicima pružiti pregled raznih dramskih tehnika koje se mogu koristiti u pripovijedanju i dramatizaciji priča, kao i stvaranju predstava za djecu. Na konkretnim primjerima polaznicima će se predstaviti niz praktičnih i lako primjenjivih dramskih igara i autorskih pjesmica koje mogu odmah započeti primjenjivati u radu sa svojom skupinom djece.

Online pedagoška akademija 2021/2022

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!