×

Online pedagoška akademija 2021/2022

Online predavanje

Glazbena edukacija u ranom djetinjstvu

Glazba pospješuje razvoj gotovo svih razvojnih područja od samog rođenja djeteta, a ključnu ulogu u uvođenju djeteta u svijet glazbe igraju roditelji, skrbnici i odgajatelji, čija je glavna kvalifikacija radost i užitak u glazbenim aktivnostima.
Online pedagoška akademija 2021/2022

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

U svom predavanju osvrnut ćemo se na kulturološko poimanje muzikalnosti i talenata, ponudit ćemo alate za svakodnevne aktivnosti poticanja glazbenih vještina te informirati o značajkama glazbenog razvoja u njegovom najznačajnijem periodu, a to je rano djetinjstvo.

Glazbena raznovrsnost jedan je od ključnih elemenata razvijanja glazbenih vještina, a podrazumijeva pjevanje pjesama podjednako zastupljenih tonaliteta- dur, mol, modusi, specifične ljestvice poput istarske pentatonike, arapske ili indijske ljestvice. Ritmički razvoj moramo poduprijeti raznolikim ritmovima pravilnih i nepravilnih mjera te poticati djecu na melodijsko, ritmičko, verbalno i tjelesno stvaralaštvo.

Glazbeni odgoj kao sredstvo rehabilitacije ili poticanja cjelokupnog razvoja

Činjenica da glazba aktivira brojna područja u mozgu budi interes stručnjaka raznih profesija koji istražuju mogućnosti uporabe glazbe kao podrške razvoju različitih vještina. Naglasit ćemo i sveobuhvatan utjecaj glazbenog razvoja u vrhu prevencije i terapije mnogih razvojnih poremećaja.

Kada je riječ o ranim fazama djetetovog razvoja, posebno je zanimljiv utjecaj glazbe na razvoj jezika i govora. Dobrobiti glazbe potvrđene su u svim područjima razvoja jezika i govora poput: razvoja slušanja, rječnika, razumijevanja, predvještina čitanja i pisanja, radnog pamćenja i drugih.
Glazbene aktivnosti poput učenja i učestalog provođenja glasovnih igara, brojalica, raznih ritmičkih i prstovnih igara, pjesmica, pokretnih igara s pjevanjem i zajedničkog sviranja djetetu na posve prirodan i intuitivan način pružaju poticaj za razvoj jezika i govora, a istovremeno čine učenje ugodnim, zabavnim i neopterećenim.

Upravo iz navedenih razloga valja potaknuti osobe uključene u svakodnevni život djeteta da na jednostavan i njima samima prihvatljiv način provode glazbene aktivnosti, bilo da se radi o obiteljskom okruženju ili odgojno-obrazovnoj ustanovi poput jaslica ili vrtića.

Online pedagoška akademija 2021/2022

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!