×

Online pedagoška akademija 2021/2022

Online predavanje

Uloga odgojitelja u likovno-kreativnom razvoju djece rane i predškolske dobi

Likovni odgoj sastavni je dio umjetničkoga odgoja u okviru integriranog predškolskog kurikuluma, a povezan s ostalim odgojno-obrazovnim područjima doprinosi cjelovitom razvoju djeteta predškolske dobi u skladu s njegovim mogućnostima i interesima.
Online pedagoška akademija 2021/2022

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Uspješnost organiziranja i izvođenja likovnih aktivnosti u ranom i predškolskom dobu ovisi o stručnosti odgojitelja, njihove kreativnosti i stajališta koja imaju do vlastite uloge u likovnom odgoju djece. U konstruktivističkom pristupu učenju i poučavanju na likovnom području naglasak je na procesu, problemski postavljenim aktivnostima temeljenim na dječjim potrebama i mogućnostima, iskustvenom učenju putem igre.

Odgojiteljeva uloga vezana je uz kreiranje poticajnoga okruženja, poticanju samostalnosti djece, radnih navika i ustrajnosti, upoznavanju djece s likovnim područjima i tehnikama, praćenje likovno-kreativnoga procesa i dokumentiranje dječjega likovnog stvaralaštva te razvijanje dječjih likovnih sposobnosti kao što su precizno i osjetljivo opažanje, vizualno pamćenje i mišljenje, razvoj kreativnosti i mašte, emocija, motoričke spretnosti i osjetljivosti te estetske osjetljivosti

Planiranje likovnih aktivnosti u kojima se usmjerava dječje opažanje potiče njihovu radoznalost i razvija osjetilnu percepciju. Poticaji moraju biti višeslojni, problemski strukturirani i u skladu s dječjim interesima i psihofizičkim razvojem, pri čemu je važno da dijete aktivno sudjeluje u svim fazama kreativnog procesa od planiranja aktivnosti, oblikovanja zamisli, stvaranja do razgovora o svom radu, iskustvu i samom procesu.

Promatranje djece u aktivnosti, otkrivanje njihovih interesa i mogućnosti pomaže odgojitelju u osmišljavanju aktivnosti, a njegova intervencija ne smije biti u obliku izravnih uputa djetetu na koji način će ono raditi, već izazova koji će potaknuti njegovu pozornost i interes za daljnjim istraživanjem. Pomoć u obliku davanja uputa djetetu što i kako crtati, slikati ili oblikovati ili davanje šablona dovodi dijete u poziciju da dovršava ideju nekog drugog (u ovom slučaju odgojitelja), što ih često zamara ili obeshrabruje za daljnji samostalni rad te koči njihov kreativni razvoj.

Predavanje će biti popraćeno dječjim radovima, primjerima likovnih aktivnosti - različitih likovnih područja i tehnika, raznoliki, problemski oblikovanim poticajima.

Online pedagoška akademija 2021/2022

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!