×

Online pedagoška akademija 2022/2023

Online predavanje

Djeca u prirodi - izazov i inspiracija za stručne djelatnike i roditelje

Suvremeni način života karakterizira pomanjkanje dokolice, osjećaja opuštenosti, kao i boravka u prirodi, a ovo predavanje objasnit će sve prednosti istraživalačkih aktivnosti djece u prirodi
Online pedagoška akademija 2022/2023

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Suvremenu obitelj karakterizira ritam dnevnih aktivnosti koji ostavlja malo vremena za boravak djece na otvorenome, a još manje vremena za spontano neorganizirano kretanje djece na otvorenim prostorima u prirodi, udaljenih od buke prometa, strojeva, medija, asfaltiranih površina, organiziranih igrališta i prostora za igru - svih blagodati suvremene civilizacije.Današnji život djeteta ispunjen je ritmom radnih obaveza njihovih roditelja i drugih odraslih članova obitelji.

Predškolske ustanove, uz svoju odgojno obrazovnu ulogu postaju oaze djetinjstva, koje uz kvalitetan kadar i sveukupnu kvalitetnu kulturu ustanove stvaraju uvjete za cjeloviti razvoj svakog djeteta.Istraživanja pokazuju kako današnja djeca borave do 80% vremena u zatvorenim prostorima. Dječji vrtići prema pozitivnim propisima RH, provode najmanje 1/3 boravka djeteta na otvorenome. Organiziranje boravka na otvorenome odgojno obrazovne ustanove organiziraju i provode na različite načine.

Odlazak u prirodu moguće je planirati kao mjesto i vrijeme boravka, ali samo približno i kao aktivnosti, obzirom da je priroda neprestano promjenjiva pa samim time i nepredvidljiva. Takva situacija zahtjeva osposobljene i kompetentne odgajatelje za rad u novim okruženjima i novonastalim situacijama.

Postoje različiti načini dolaska do prirode. Nekima je priroda u neposrednoj blizini vrtića, dok drugi za odlazak u prirodu trebaju organizirati prijevoz. Pri organizaciji prijevoza potrebno je poštivati sve zakonske propise, osiguravajući sigurnost djece u prometu. Također se postavlja pitanje načina organiziranja, obzirom da dječji vrtići nemaju te ovlasti. U predavanju će biti naveden primjer organiziranja u suradnji s udrugama, konkretno, s HPD MIV, Varaždin.

Provođenje aktivnosti s djecom u prirodi ima razvojne faze. Jedan od mogućih početaka boravka su sve duže šetnje koje postepenim razvojem aktivnosti prerastaju u samoorganizirane aktivnosti brojnih motoričkih vještina djece, te „učionicu u prirodi“, u kojoj se polazi od neposrednog interesa, iskustva i stvarne situacije u prirodi, a što nije i ne može biti unaprijed planirano spoznatim ili unaprijed utvrđenim ishodima.

Izlaganje će biti potkrepljeno fotografijama i video zapisima u svrhu boljeg razumijevanja konteksta istraživalačkih aktivnosti djece u prirodi.

Online pedagoška akademija 2022/2023

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!