×

Online pedagoška akademija 2022/2023

Online radionica

Igra i učenje na otvorenom

Otkrijte važnosti prepoznavanja uloge okruženja i odraslih na razumijevanje utjecaja svih sudionika za kvalitetan boravak na zraku kao poticaj za cjelokupni razvoj djeteta
Online pedagoška akademija 2022/2023

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!

Suvremeni način života, a osobito promjene s kojima se susrećemo posljednjih godina, vraćaju nas prirodi, osvještavaju potrebu našega tijela za kretanjem i boravkom na otvorenome. Važnost provedbe kvalitetnog boravka na otvorenome uvidjeli smo dugogodišnjim iskustvom, promatrajući djecu i njihovu motiviranost za rad u prirodnom okruženju.

Djeca su prirodno motivirana za fizičku aktivnost. Ona se povezuju s okolinom, prirodom i samima sobom te su dio promjena koje se kontinuirano događaju u prirodi. Svjesni smo prilika koje im nude aktivnosti na otvorenome i kroz koje spontano i kontinuirano stječu nova iskustva koristeći sva osjetila. Motiviranost za igru i učenje u grupama na otvorenome pridonosi usmjerenosti pažnje, socijalnim vještinama, komunikaciji, suradnji i rješavanju konflikata te potiče razvoj svih vještina i sposobnosti.

Dijete stječe znanje djelatno, fokusirajući se na svoje prirodne potencijale istraživača, a najvažnije je da ima osigurane uvjete i mogućnosti za otkrivanje i učenje. Znanje je produkt igre i djetetu zanimljivih aktivnosti te je zato važno poticajno socijalno i materijalno okruženje i interakcija s drugom djecom i odraslima. U takvom okruženju dijete se osjeća kompetentno i uspješno te s lakoćom razvija strategije osobnog učenja, a način na koji slušamo dijete pomoći će nam za razumijevanje njegovog razvoja, za nadogradnju postojećih iskustava te za uspješnu komunikaciju i odnos koji se gradi na njoj.

Igranje i kretanje u prirodnom okruženju pruža širok izbor malih i velikih rizika s kojima se dijete susreće, kao i pogodne izazove za sve, bez obzira na dob, veličinu, razinu vještine ili interese. Često nam prirodno okruženje daje slobodu u kojoj odrasli pokazuju strah i brigu od ozljeda te je zato važno djeci omogućiti nošenje s rizikom u svakodnevnim situacijama. Današnja djeca žive pod nizom ograničenja koja ih sputavaju, namećući im razna pravila koja koče njihov motorički, socijalni i kognitivni razvoj. Među prednostima dječjeg uključivanja u rizičnu igru nalaze se i „lekcije za život“ koje ona nesvjesno uče tijekom vježbanja s rizicima te u igri poboljšavaju svoje vještine ovladavanja rizikom. Zato, pripremajući prostore za igru i učenje, ne smijemo zaboraviti dječju potrebu za novim i uzbudljivim iskustvima. Poznato je da djeca koja su imala priliku suočiti se s rizikom i savladavanjem izazovnih situacija time postaju odvažnija, otpornija, samostalnija, poduzetnija i sretnija.

Radionica „Igrom i učenjem na otvorenome“ dat će sliku mogućnosti svakog pojedinog djeteta te važnosti prepoznavanja uloge okruženja i odraslih na razumijevanje utjecaja svih sudionika na kvalitetan boravak na zraku kao poticaj za cjelokupni razvoj djeteta.

Online pedagoška akademija 2022/2023

Pristup edukaciji omogućen je samo registriranim korisnicima!

Pristup sadržaju ovog edukacijskog programa moguć je samo korisnicima koji su platili kotizaciju. Ukoliko trebate dodatne informacije - kliknite pošalji upit. Ako već imate kotizaciju - prijavite se kako biste mogli pristupiti sadržaju edukacije!