×

Online pedagoška akademija 2022/2023

Predavači

Silvija Zlatar

Odgojiteljica savjetnica u dječjem vrtiću Matije Gupca, aktivno je uključena u programe Erasmus+ za koje je osvojila i međunarodne nagrade
Silvija Zlatar
Silvija Zlatar

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Radi u dječjem vrtiću Matije Gupca kao odgajateljica-savjetnica. Svoje tridesetdvogodišnje iskustvo stekla je radeći s djecom od 1 do 7 godina. Od 2011. godine aktivno je uključena u programe Erasmus+. Koordinatorica je KA1 i KA2 Erasmus+ projekata u svojoj ustanovi od 2014. godine pa sve do danas. Na taj se način povezala s mnogim obrazovnim institucijama u Europi dijeleći svoja iskustva i učeći od drugih kolega.

Dobitnica je nagrade Comet za najbolji eTwinning projekt 2020.godinu u kategoriji predškolski odgoj te Europske nagrade za inovativno poučavanje 2021. za Erasmus+ projekt „Različiti pristupi kreativnom poučavanju djece rane i predškolske dobi“.

Njezini profesionalni interesi uključuju: rano i predškolsko obrazovanje, cjeloživotno učenje, učenje na otvorenome, učenje putem rješavanja problema te rad sa studentima i pripravnicima.
2020. godine obranila je magistarski rad na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci s temom „Stavovi odgojitelja o korištenju vanjskog prostora kao mjesta učenja“.

Objavila je više stručnih članaka. Kao koautor sudjelovala je u izradi priručnika, publikacija i brošura za odgojitelje i stručne suradnike. Također izlaže na mnogobrojnim konferencijama, stručnim skupovima i fakultetima s temama iz ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Cjeloživotno obrazovanje smatra dijelom kontinuiranog rada na sebi te se i nadalje usavršava s naglaskom na učenje na otvorenome.

Predavači