×

Online pedagoška akademija 2022/2023

Predavači

Barbara Demović

Diplomirana psihoterapeutkinja pri Europskom institutu za realitetnu terapiju, dječja terapeutica igrom pri Academy of Play and Child Pyschotherapy UK, socijalna pedagoginja na Klinici za pedijatriju KBC Zagreb.
Barbara Demović
Barbara Demović
Foto: MliječniZub

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Barbara Demović, vlasnica BaDema, magistra socijalne pedagogije – godinu dana stručnog osposobljavanja provela u Klinici za psihijatriju Vrapče gdje je vodila grupne treninge socijalnih i komunikacijskih vještina s bolničkim i vanbolničkim pacijentima.

Kao vanjski suradnik radila je na projektu Restart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada te kao stručni suradnik u terapijskoj zajednici udruge „Moji dani“. Volontirala je u sklopu Igraonice i Škole za djecu na Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb gdje je organizirala kreativne radionice i radionice socijalnih vještina.

Kroz dosadašnje radno iskustvo usvojila vještine i tehnike za psihosocijalni rad s djecom, mladima i odraslima te provođenje prevencije, intervencije i tretmana problema u ponašanju. Diplomirani je psihoterapeut pri Europskom institutu za realitetnu terapiju te dječji terapeut igrom pri Academy of Play and Child Pyschotherapy UK. Trenutno radi kao socijalni pedagog na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Predavači