×

Online pedagoška akademija 2021/2022

Predavači

mag. praesc. educ Ivana Golik Homolak

Predavač na katedri za pedagogiju i didaktiku na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, a područje posebnog interesa joj je dječja perspektiva igre
Ivana Golik Homolak
Ivana Golik Homolak

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Nakon dvadeset godina odgojiteljskog rada, istraživanja, pisanja radova, sudjelovanja u projektima i mentorstva studentima Učiteljskog fakulteta, počinje raditi na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Na katedri za pedagogiju i didaktiku predaje studentima Ranog i predškolskog odgoja kolegije: Pedagogija ranog odgoja 1, Pedagogija ranog odgoja 2, Metodika upoznavanja okoline 1, Metodika upoznavanja okoline 2, Razvoj kurikuluma ranog odgoja i izborni kolegij: Održivi razvoj u ranom djetinjstvu. Uz rad na fakultetu upisuje doktorski studij, a područje posebnog interesa joj je dječja perspektiva igre o kojoj priprema doktorski rad.

Za osmišljavanje i realizaciju projekta Metodičke radionice na fakultetu te poticaj i mentoriranje studenata u izradi on line priručnika „Povratak djece u vrtiće“ tijekom prvog vala pandemije COVID-19, dobitnica je Dekanove nagrade za doprinos fakultetu.

Aktivna je članica OMEP-a i autorica više stručnih i znanstvenih radova te aktivni sudionik brojnih konferencija u Hrvatskoj i izvan nje.

Predavači