×

Kompetencije djeteta novog doba

Predavači

Jelena Alpeza

Jelena Alpeza je zaposlena je u DV Pčelica u Zagrebu gdje radi kao odgojiteljica u programu ranog učenja engleskog jezika. Njeno uže područje interesa je medijsko obrazovanje djece rane i predškolske dobi, te je jedan od autora vrtićkog programa “Kreativnost kroz medije”.
Jelena Alpeza
Jelena Alpeza

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Jelena Alpeza, mag.praesc.educ., završila je Učiteljski fakultet u Zagrebu. Zaposlena je u Dječjem vrtiću Pčelica u Zagrebu gdje radi kao odgojiteljica u programu ranog učenja engleskog jezika. Njeno uže područje interesa je medijsko obrazovanje djece rane i predškolske dobi te je jedan od autora vrtićkog programa “Kreativnost kroz medije”.

Bila je polaznica Škole medijske kulture Dr. Ante Peterlić od 2005. do 2013. godine te brojnih drugih edukacija iz područja medijskog obrazovanja, osobito fotografije i animacije. Dugogodišnja je članica i Udruge Medija. Surađivala je s udrugom Sedmi kontinent kao autorica materijala za radionice namijenjene djeci rane i predškolske dobi, udrugom Telecentar, Hrvatskim foto savezom, portalom medijskapismenost.hr te drugima.

Povodom Dana medijske pismenosti, održanih 2018. godine, a u organizaciji UNICEF-a i Agencije za elektroničke medije izradila je radne materijale za radionicu iz područja medijske pismenosti za predškolski uzrast. Aktivno je sudjelovala na više stručnih skupova i konferencija kao izlagač s temama iz područja digitalne i medijske pismenosti te objavila stručni rad pod nazivom “Medijska pismenost djece rane i predškolske dobi”.

Predavači