×

Kompetencije djeteta novog doba

Predavači

dr.sc. Verity Campbell - Barr

Verity Campbell-Barr je izvanredni profesor na studiju ranog djetinjstva na Sveučilištu Plymouth u Velikoj Britaniji. Iza nje je više od 15 godina istraživačkog rada o pružanju usluga i razvoju politika i zakonodavstva u području ranog i predškolskog odgoja.
Verity Campbell - Barr
Verity Campbell - Barr

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Verity Campbell-Barr je izvanredni profesor na studiju ranog djetinjstva na Sveučilištu Plymouth u Velikoj Britaniji. Iza nje je više od 15 godina istraživačkog rada o pružanju usluga i razvoju politika i zakonodavstva u području ranog i predškolskog odgoja. Njezini istraživački interesi usredotočeni su na kvalitetu usluga u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, s posebnim naglaskom na ulogu radne snage kao podrške razvoju kvalitete usluga.

Zahvaljujući svom znanju, vještinama i stavovima vezanim uz rani i predškolski odgoj, 2015. godine provela je 18 mjeseci u Mađarskoj, na istraživačkom projektu unutar Marie Curie European Research Fellowship, financiranom od strane Europske komisije. Nedavno je započela istraživački projekt vezan uz prikaz različitih praksi usmjerenosti na dijete u šest europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku, kako bi se pružila potpora kvalitetnom obrazovanju u ranom i predškolskom odgoju.

Verity možete pronaći na Twitteru, kao @DrVerityCB.

Predavači