×

Kompetencije djeteta novog doba

Predavači

dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić

Dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Adrijana Višnjić Jevtić
Adrijana Višnjić Jevtić

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te sudionica na više znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova.

Članica je organizacijskih i znanstvenih odbora na međunarodnim konferencijama u Hrvatskoj i svijetu. Sudionica je na više međunarodnih projekata. Osnivačica je strukovne odgojiteljske udruge Udruga odgojitelja Krijesnice te hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske organizacije za odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu (OMEP) čija je i predsjednica od 2011. do danas.

Članica je svjetskog OMEP-a, Europske istraživačke mreže u ranom odgoju i obrazovanju (EECERA) te Udruženja za profesionalni razvoj stručnjaka u ranom djetinjstvu (TACTYC).

Predavači