×

Online pedagoška akademija 2022/2023

Predavači

mr. Ivanka Gregurinčić

Socijalna pedagoginja, dječja terapeutica igrom, supervizorica i edukatorica Međunarodnog udruženja za terapiju igrom (Play Therapy International)
Ivanka Gregurinčić
Ivanka Gregurinčić
Foto: MliječniZub

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Ivanka Gregurinčić je diplomirani defektolog – socijalni pedagog. Osnivačica je i izvršna direktorica Play Therapy Croatia, organizacije koja je dio međunarodne organizacije Play Therapy International i edukatorica na the Academy of Play and Child Psychotherapy (APAC) u Engleskoj.

Dvadeset i sedam godina je radila na Klinici za pedijatriju KBC Zagreb. Završila je magisterij iz dječje i adolescentne psihijatrije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Certificirani je terapeut igrom, supervizor i ovlašteni edukator za terapiju igrom APAC-a. Prošla je edukacije iz Filial Play Coaching i Sandplay Skils u Engleskoj te edukaciju Jaspera Juula za voditeljicu grupa podrške roditelja kronično bolesne djece. Završila je edukaciju iz volonterskog mendžmenta i osmislila program edukacije i praćenja volontera u zdravstvu na dječjim odjelima.

Provela je niz edukacija za liječnike, medicinske sestre i druge pomagačke struke u zdravstvu kao i stručne suradnike i učitelje u području socijalno-pedagoškog pristupa kronično i teško bolesnoj djeci. Sudjelovala je na više međunarodnih kongresa i organizirala stručne skupove u području socijalno pedagoškog rada s kronično bolesnom djecom i sudjelovala u više od 25 kampova djece oboljele od dijabetesa, fenilketonurije, kroničnih uplanih bolesti crijeva i djece liječene na onkološkim odjelima.

Članica je Međunarodnog udruženja za terapiju igrom (Play Therapy International) i Međunarodnog registra kreativnih art terapeuta i terapeuta igrom (Register of Play and Creative Arts Therapists) te je kontinuirano u stručnoj superviziji. Članica je Nadzornog odbora Komore socijalnih pedagoga Hrvatske. Sudjelovala je u psihosocijalnoj pomoći djeci izbjeglicama u Opatovcu u suradnji sa UNICEF-om Hrvatska i u osnivanju Udruge „Crveni Nosovi - klaunovidoktori“ i zamjenica je predsjednice. Majka je sina Vilima.

Predavači