×

Online pedagoška akademija 2022/2023

Predavači

doc. dr. sc. Lana Ciboci Perša

Predavačica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Fakultetu hrvatskih studija te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, potpredsjednica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu
Lana Ciboci Perša
Lana Ciboci Perša

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje

Doc. dr. sc. Lana Ciboci Perša zaposlena je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Predaje kao vanjska suradnica i na Fakultetu hrvatskih studija te na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Potpredsjednica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, udruge civilnog društva koja je posvećena neformalnom medijskom obrazovanju djece, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika. U proteklih deset godina u sklopu udruge održano je više od 1300 predavanja i radionica za više od 40 000 nastavnika, odgojitelja, stručnih suradnika, roditelja i djece na različite teme iz područja medijskog obrazovanja.

Sedam je godina bila zaposlena na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment na kojoj je obnašala dužnost prodekanice za znanost i upravljanje kvalitetom. Dvije je godine obnašala dužnost predsjednice Matičnog povjerenstva za društvene znanosti Vijeća veleučilišta ili visokih škola Republike Hrvatske. Kao članica Povjerenstva sudjelovala je u postupku inicijalne akreditacije i reakreditacije nekoliko domaćih i stranih visokih učilišta. Članica suradnica je Znanstvenog vijeća za odgoj i obrazovanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Urednica je nekoliko knjiga i zbornika radova, a pet je godina bila i glavna urednica znanstvenog časopisa Communication Management Review te predsjednica Organizacijskog i supredsjednica Programskog odbora znanstvene konferencije Communication Management Forum.

Predavači