×

Kako kroz projektni rad osigurati djeci učenje prema njihovoj mjeri?

Projektno učenje djeci omogućuje dublje razumijevanje vlastitih iskustava i okruženja u kojem živi.
Projektno učenje djece
Projektno učenje djece

Ovogodišnju Mliječni Zub Online pedagošku akademiju započinjemo modulom "Projektno učenje djece u vrtiću". Modul sadrži teorijski i praktični prikaz projektnog učenja u različitim dobnim skupinama djece, od jaslica do predškolske dobi. U prvom predavanju pod nazivom Projektno učenje djece, predavačica doc.dr.sc. Danijela Blanuša Trošelj će kroz svoje bogato iskustvo i znanje pojasniti detalje i važnosti projektnog učenja u odgojno obrazovnim ustanovama. Predavačica je doktorirala na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani na temu Profesionalnog razvoja odgajatelja u Republici Hrvatskoj. Njeno interesno područje su darovita djeca, profesionalna etika, profesionalni razvoj, STEM u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, igra djece (posebno rizična igra) i sl.

Djeca najbolje uče kada imaju pozitivnu sliku o sebi i osjećaj smisla.

Projektno učenje postoji još od početka 20. stoljeća, a veže se za američkog pedagoga i filozofa Johna Deweya. On je naglašavao važnost iskustva, interakcije i refleksije za učenje, tj. odnos subjekta i objekta u odgojno – obrazovnom procesu. Temelj tog odnosa trebali bi biti osjećaj slobode i osjećaj sigurnosti koji prevladava u samom okruženju, odnosno dječjem vrtiću. Taj prvi koncept zasnivao se na četiri dijela: promotriti, otkriti, izmisliti i provesti. Na ove ideje nadovezao se njegov suradnik William Kilpatrick čiji je oblik progresivnog obrazovanja bio fokusiran na organizaciju aktivnosti povezanih određenom centralnom temom.

Projektno učenje iziskuje spremnost odgojitelja na stalno propitivanje, djelovanje „iz sjene“, mnoštvo učenja i neprekidni razvoj svojih kompetencija, njegovanje suradničkih odnosa i puno rada.

Kilpatrick odgojitelja vidi kao „voditelja djece“, a smatrao je da djeca moraju imati priliku usmjeravanja vlastitog učenja u skladu s vlastitim interesima, odnosno mogućnost istraživanja svog okruženja i stjecanje iskustva temeljenog na angažiranju osjetila. Što je projekt bliži iskustvu djeteta, to će i učenje za njega biti važnije i dijete će biti motiviranije. Jer ako dijete zaista može osjetiti nešto što je dio njegovog svakodnevnog života, onda samo po sebi želi otkriti neke nove mogućnosti, istražiti neka nova područja koje možda do tada nije ni doživio. Osnovni okvir projekta prema Kilpatricku je cilj, plan, ostvarenje i valorizacija. Ovaj pristup ističe cjelovito učenje, temeljeno na postavljanju pitanja, traženju odgovora i rješavanju problema. Jedan od poznatih pristupa projektnom učenju je i Reggio koncept.

Projektno učenje osim što polazi od samog djeteta, osigurava i učenje prema djetetovoj mjeri. Djeca u projektu uče upravo onako kako njima odgovara: što, kad, koliko i kako te s kime. Sloboda i sigurnost dva su preduvjeta projektnog učenja. Fokus projektnog učenja nije na produktu, nego na procesu koji je važno dokumentirati. Jedna od definicija projektnog učenja govori da je to sklop aktivnosti u kojima jedno ili više djece proučava neku temu ili problem, uz primjerenu podršku odraslih. Unutar samog projektnog učenja moraju se dokumentirati različita djela, različite aktivnosti i procesi. Projekti se najčešće događaju u cikličkoj strukturi jer se i učenje događa u spiralnoj progresiji. To znači da se mi u životu konstantno vraćamo na iste teme i nadograđujemo ono što smo prethodno već naučili.
3 faze projektnog učenja

  1. Faza: na samom početku projektnog učenja bira se tema. Vrlo je važno promisliti što će biti središnji moment i središnje pitanje oko kojeg će se cijeli projekt odvijati. Početne točke u projektnom pristupu trebale bi biti što bliže djeci i njihovoj životnoj situaciji.
  2. Faza: dolazi do razrade projekta i ova faza traje najdulje. Projekt se nikada ne može isplanirati u cijelosti, on se neprekidno mijenja i prilagođava s obzirom na interese djece, nova znanja i iskustva.
  3. Faza: u završnom dijelu projekta iznimno je važno slušati djecu, da ona pronalaze načine na koje bi se prikazalo ono što su radili, do čega su došli, na koji način su provjerili hipoteze i sl. S obzirom na cikličku strukturu, treća faza se može pretvoriti i u prvu fazu projekta.

Navedeno predavanje dio je 1. modula „Projektno učenje djece u vrtiću“ koje sadrži još mnogo edukativnih sadržaja. Ako još uvijek niste polaznik Mliječni Zub Online pedagoške akademije, javite nam se za više informacija na info@mlijecnizub.hr.

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje