×

Saznajte kako uspješno provesti projektno učenje u vrtiću

Projektno učenje je skup aktivnosti u kojima jedno ili više djece proučava neku temu ili problem, a ovakav način rada potiče dijete na eksperimentiranje i propitkivanje svijeta oko sebe.
Saznajte kako uspješno provesti projektno učenje u vrtiću

Bilo koji događaj koji je pobudio dječji interes može biti neposredni poticaj za rad na projektu. Kroz projektno učenje dijete ostvaruje prirodno učenje u kontekstu ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje jer ovakav način rada potiče dijete na eksperimentiranje i propitkivanje svijeta oko sebe. Važna dobrobit projektnog učenja je i suradnja s roditeljima koji su u sklopu projekta na razne načine uključeni u odgojno obrazovni proces.

Predavačica Sanja Sharairi vanjski je suradnik Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno radi u Dječjem vrtiću Medveščak u Zagrebu kao odgojiteljica – savjetnica te kao voditeljica programa na engleskom jeziku. Kroz predavanje Uloga odgojitelja u provođenju projekata s djecom rane i predškolske dobi u detalje razlaže projekt proveden unutar matičnog vrtića, pod nazivom „Živjeti zdravo“ koji je dodatno potkrepljuje dokumentacijom, poput fotografija i video zapisa.

Odgojiteljica savjetnica Renata Marinković Krvavica  već 22 godine radi u dječjem vrtiću Različak u Zagrebu, u programu ranog učenja njemačkog jezika. U predavanju pod nazivom Kraljica boja - od šarenog svijeta osjećaja do kazališne predstave predstavlja projekt proveden u mješovitoj grupi s programom ranog učenja njemačkog jezika. Djeca su uz pomoć odgojiteljice uspješno prošla cijeli proces projekta, od čitanja slikovnice do izvedbe kazališne predstave na njemačkom jeziku.

Renata Marinković Krvavica

Inicijativa za izbor teme projekta može doći od strane djece ili od strane odgojitelja. Kada tema dolazi od strane odgojitelja, ona treba biti odabrana uz suglasnost djece, odnosno mora djeci biti važna i bitna. 

Kod projekata uvijek treba imati na umu da je prostor doista treći odgojitelj.

Visokovrijedni su oni projekti u kojima temu odabiru djeca, dok je uloga odgojitelja biti im pomoć i potpora u odabiru teme. Kako bi tema bila uspješno odabrana, potrebno je bilježiti razgovore, zapažanja i interese djece te tako otkriti što je to što djecu zanima i koje bi bile moguće teme projekta. Ovakvi projekti nemaju strogo određeni cilj, slijede se interesi djece i ona su ta koja diktiraju tempo i smjerove razvoja projekta. Na ovaj način, o određenoj temi uče zajedno i djeca i odgojitelj.
Aktivnosti djece i odgojitelja u projektu „Živjeti zdravo“

Projekt „Živjeti zdravo“ iniciran je od strane vrtića koji se priključio istoimenoj nacionalnoj kampanji u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zbog alarmantnih podataka o zdravstvenom, fizičkom i mentalnom zdravlju djece. Iako je projekt bio iniciran od strane ustanove, primijećeno je da ova tema nudi velike mogućnosti u sklopu koje je svako dijete moglo pronaći što ga zanima. Cilj projekta bio je upoznati i prihvatiti elemente pravilne prehrane kroz raznovrsne aktivnosti. Dopuštajući da projekt skrene u smjeru koji ispočetka nije planiran, otkrio se i jačao interes djece za boje, oblike i brojeve u djetetovom neposrednom okruženju.

Planiranje je proces promišljanja uvjeta u kojima se odvija proces učenja djece i odgojitelja.

Iako cilj i etape projekta nije potrebno strogo odrediti, svakako je bitno isplanirati specifične zadatke koje djeca mogu ostvariti, a koja pridonose razvoju njihovih sposobnosti, vještina i znanja. Od velike važnosti je praćenje djece i projektnih aktivnosti. Samo tako odgojitelj može procijeniti u kojoj mjeri je ono što je planirano ostavilo traga na djeci i u kojoj mjeri djeca žele dalje koristiti planirane aktivnosti.

Sanja Sharairi

Prostor treba koncipirati tako da potiče susrete i komunikaciju djece, odnosno njihovo druženje u manjim ili većim skupinama. Potrebno je stvoriti uviete koji potiču istraživački duh, učenje osnovnih matematičkih i prirodoslovnih koncepata, jezično komunikacijske vještine i razvoj rane pismenosti kod djece, kreativno izražavanje djeteta, razvoj jezika umjetnosti. Na taj način prostor postaje treći odgojitelj, a djeci omogućuje integraciju iskustava u jedinstvenu cjelinu.

Evaluacija i refleksija na projekt odnose se na promišljanja o konkretnim pitanjima koja su vezana za projekt i osmišljavanju različitih mogućnosti koje će ga poduprijeti. Za evaluaciju projekta mogu se koristiti razna pitanja koja pomažu kako bismo bolje vidjeli jesmo li ostvarili projektne aktivnosti i u kojoj mjeri su djeca profitirala od projektnih aktivnosti. Dokumentiranje u projektu je važno kako bismo uspjeli u ostvarivanju pedagogije slušanja. U evaluaciji projekta najvažnije je odgovoriti je li postignut željeni cilj, odnosno evaluacija se odnosi na procjenu uspješnosti rada.
Kraljica boja - šareni svijet osjećaja

Ideja za projekt "Kraljica boja - šareni svijet osjećaja" nastala je nakon čitanja slikovnice Kraljica boja / Die Königin der Farben. Projekt je trajao od listopada 2022. godine do svibnja 2023. godine, a proveden je u heterogenoj skupini djece u dobi od 2,5 do 7 godina s programom ranog učenja njemačkog jezika.

Obzirom da u ovakvoj mješovitoj grupi postoji razlika u sposobnostima, znanju i interesima djece, odgojiteljica je slijedila sljedeće principe: individualizaciju, suradnju, raznolikost, pozitivnu podršku i prilagodbu. Djeca su imala priliku sudjelovati u svim fazama projekta, što je doprinijelo njihovom osjećaju pripadnosti i porastu samopouzdanja.

Projekt je započeo čitanjem slikovnice na njemačkom jeziku, a nastavio se kroz razne aktivnosti s bojama. Uz učenje o hladnim i toplim te primarnim i sekundarnim bojama, djeca su povezivala boje s osjećajima uz pomoć semafora emocija i kroz mnogobrojne zanimljive igre.

Renata Marinković Krvavica

Nakon provedenih igara, došlo je vrijeme da odaberu koju će glazbu koristiti za predstavu, pa su uz boje vezali poznate klasične skladbe. Uz dodatnu pomoć digitalnih i dramskih igara djeca su uspješno pripremila kazališnu predstavu, na koju su bila jako ponosna. 

Navedena predavanja su dio 1. modula „Projektno učenje u vrtiću“ koje sadrži još mnogo edukativnih sadržaja. Ako još uvijek niste polaznik Mliječni Zub Online pedagoške akademije, javite nam se za više informacija na info@mlijecnizub.hr.

Prijavi se za newsletter!

Nemojte propustiti važne novosti i stručne edukativne sadržaje za roditelje i odgojitelje